Nieuwsbericht Inzameling blik vanaf 1 april 2020

Gepubliceerd op: 25 maart 2020 16:45

Vanaf 1 april 2020 mogen de inwoners van de gemeente Steenbergen lege blikjes aanbieden samen met het plastic verpakkingsafval en drankenkartons. Deze gecombineerde inzameling maakt het de inwoners makkelijker om van het lege blik af te komen. Bij de sortering van het afval halen we het blik er uit om daarna gerecycled te worden. De inzameling van blik aan huis past bij de huidige manier van inzamelen, het omgekeerd inzamelen.

Door versoepeling van een aantal regels en afspraken is het nu mogelijk om in de gemeente Steenbergen het blik in te zamelen. Het blik mag in de oranje containers aan huis en in de verzamelcontainers voor het plastic verpakkingsafval en drankenkartons (PD).

PDM

Voortaan hebben we het dus niet alleen over een PD inzameling maar over een PMD inzameling. De M staat voor Metalen verpakkingen, oftewel blik.

Het is wel erg belangrijk dat het blik leeg wordt aangeboden om extra vervuiling en dus afkeur van de vrachten te voorkomen. Dit gold ook al voor het plastic verpakkingsafval en drankenkartons. Hoe schoner deze grondstofstromen worden aangeboden hoe beter en meer kan worden gerecycled.

We besteden de komende tijd op verschillende manieren aandacht aan deze gecombineerde inzameling, zodat onze inwoners hier goed van op de hoogte zijn.

De lediging van de oranje container aan huis blijft ongewijzigd, iedere twee weken.

Vragen over blikinzameling

Voor vragen over de blikinzameling kunnen mensen terecht bij het klantencontactcentrum van de gemeente, bereikbaar via telefoonnummer 14 0167 of via info@gemeente-steenbergen.nl.