gemeente Steenbergen | Inloopbijeenkomst onderzoeksboring voor aardwarmte 5 juli Dinteloord

Nieuwsbericht Inloopbijeenkomst onderzoeksboring voor aardwarmte 5 juli Dinteloord

Gepubliceerd op: 22 juni 2022 15:20

SCAN is op zoek naar een boorlocatie in de omgeving van Dinteloord. Op deze locatie wordt onderzoek gedaan naar de ondergrond met een onderzoeksboring. SCAN wilt graag met u in gesprek hierover op 5 juli tussen 19.00 en 21.00 uur bij de Blauwe Wolk, Zuideinde 34G in Dinteloord.

SCAN doet onderzoek naar de ondergrond voor aardwarmte. Aardwarmte is een duurzame warmtebron, die ingezet kan worden voor het verwarmen van huizen en kantoren. Of aardwarmte in deze regio ingezet kan worden is nu nog niet duidelijk, daarvoor is meer kennis nodig van de ondergrond.

Vorig jaar is seismisch onderzoek uitgevoerd. Hierdoor weten we meer over de aanwezigheid en dikte van verschillende aardlagen. Daaruit blijkt dat in deze regio aardlagen in de ondergrond zitten waar warm water in zit. Met een onderzoeksboring kunnen we achterhalen of dit warme water ook uit deze aardlagen opgepompt kan worden. Deze boring is alleen bedoeld voor onderzoek.

In de omgeving van Dinteloord worden gesprekken gevoerd met grondeigenaren om te vragen of zij grond beschikbaar willen stellen. Op dit moment is er nog geen locatie gevonden.

De onderzoeksboring is een tijdelijke activiteit. Na ongeveer een half jaar is het onderzoek afgerond en wordt de locatie weer in oude staat hersteld. SCAN doet alleen onderzoek en gaat geen aardwarmte winnen.

Wilt u meer weten over aardwarmte of de onderzoeksboring? U bent van harte welkom op de inloopbijeenkomst van 5 juli. Meer informatie vindt u ook op www.scanaardwarmte.nl.

Het onderzoek naar de ondergrond wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Inloopbijeenkomst onderzoeksboring aardwarmte