Nieuwsbericht Inloopavond Verbetering Regionale Keringen Steenbergen 22 november

Gepubliceerd op: 25 oktober 2018 10:10

Op donderdag 22 november organiseert waterschap Brabantse Delta een inloopavond over het project 'Verbetering Regionale Keringen' in Steenbergen. Het waterschap vertelt u graag meer over de stand van zaken.

Waterveiligheid en project Verbetering Regionale Keringen

In de laatste decennia is er achter de dijken van de Mark, Dintel en Vliet steeds meer gebouwd. Door activiteiten is de economische waarde vergroot. Mensen, dieren en bedrijven achter de dijk moeten nog beter worden beschermd tegen hoog water om schade tegen te gaan. Waterschappen hebben samen met de provincie afgesproken dat de regionale dijken in 2023 aan de veiligheidsnorm moeten voldoen. Om dat te bereiken, verbetert waterschap Brabantse Delta de komende jaren de dijken.

Inloopmiddag/avond: 22 november 2018

Op 22 november organiseert het Waterschap Brabantse Delta een inloopbijeenkomst, waar het waterschap u van harte voor uitnodigt. Het waterschap Brabantse Delta heeft dan de mogelijke oplossingen voor dijkverbetering in gemeente Steenbergen in beeld gebracht. Zij lichten toe hoe de kansrijke alternatieven hieruit naar voren zijn gekomen. U kunt uw mening hierover geven.

U bent van harte welkom:

Op 22 november 2018
U kunt binnenlopen tussen 19.00 uur en 21:00 uur
De Wallevis
Kade 2, 4651 BS in Steenbergen
Telefoon 0167 563 072

Contact & info

Op het samenwerkingsplatform van het project https://verbeteringregionalekeringen-brabantsedelta.mett.nl vindt u de projectkaart met de opgave voor dijkverbetering en vindt u meer informatie over dit project. Heeft u (vooraf) specifieke vragen over de dijken in uw nabije omgeving, dan kunt u contact met het waterschap opnemen via telefoonnummer 06 20 60 82 22 of via de mail onzedijken@brabantsedelta.nl