gemeente Steenbergen | Historie Steenbergen herleeft door toelichting op 130 straatnaamborden

Nieuwsbericht Historie Steenbergen herleeft door toelichting op 130 straatnaamborden

Gepubliceerd op: 15 april 2021 15:10

In de zes kernen van onze gemeente zijn ruim 130 straten naar personen vernoemd. Veel mensen weten echter niet wie deze personen zijn. Vaak hebben deze mensen of families een rol gespeeld in de geschiedenis van onze gemeente. Daarom worden deze borden van een toelichting voorzien.

Een enthousiaste groep vrijwilligers bestaande uit Gerard Baten, Theo van Es, Cor van Geel, William Jansens, Peter van Langerak, Jan Peeters, Hans Slokkers en Hakim Tampoebolon, geven samen met wethouder Wilma Baartmans invulling aan dit project.

Peter Langerak, verslaggever bij de SLOS: "Aanleiding voor dit project was een serie van de SLOS over straatnaamborden, waarin ik me afvroeg wie de persoon eigenlijk was en dat vervolgens ging uitzoeken. De serie werd door veel mensen gevolgd en gewaardeerd. Ook de belangstelling voor WO II heeft meegeholpen. Er kwam steeds meer vraag naar uitleg bij straten die naar verzetsmensen zijn vernoemd."

Theo van Es, "Een indrukwekkende lijst van personen die mij doen beseffen wat een rijke historie we hebben. Ik vind het belangrijk dat we dat zichtbaar maken." Wilma Baartmans vult aan: "De historie van onze kernen gaat zo weer wat meer leven. Onze eigen inwoners worden zich nog meer bewust van de eigen achtergrond en omgeving!"

Wist u dat...

Wist u bijvoorbeeld dat De Ram van Hagendoornstraat in de kern Steenbergen verwijst naar het geslacht van bestuurders van Steenbergen in de 17e eeuw? Jonkheer Louis de Ram, heer van Hagendoorn, was dijkgraaf van Vestingstad Steenbergen van 1637 tot 1656. Voor die periode was hij in dienst van het leger van Prins Frederik Hendrik. Zijn broer François was commandeur van de vesting Steenbergen van 1639 tot 1666.

Een ander voorbeeld: de Burg. Mr. H. Popstraat in Dinteloord verwijst naar de burgemeester van Dinteloord en Prinsenland van 1946 – 1973. Van 1968 tot 1969 was hij ook tijdelijk waarnemend burgemeester van Willemstad. Tijdens het burgemeesterschap van Mr. Pop breidde het dorp flink uit en werden allerlei voorzieningen tot stand gebracht zoals riolering. Tot dan toe werd het open water van de Kreek gebruikt als riool. Ook de bedrijvigheid nam flink toe, met name door de groei van de suikerindustrie. Pop wist te voorkomen dat Dinteloord bij een gemeentelijke herindeling werd samengevoegd met Fijnaart en Willemstad.

Het project

Het project houdt in dat de functie of titel van de genoemde persoon vermeld wordt met de geboorte- en sterfdatum. Bij mensen die een betekenis voor Steenbergen hebben gehad, wordt in een korte zin aangegeven wat dat is geweest. Tegen de zomer krijgen inwoners de gelegenheid mee te kijken naar de omschrijving van deze personen, via de gemeentelijke website https://steenbergen.ikpraatmee.nl/, om mogelijke verbeteringen aan te brengen. Oproepen hiervoor gebeuren via Facebook van de Gemeente Steenbergen en de gemeentelijke informatiepagina.

Luchtfoto's straatnamen Ram van Hagendoornstraat en Burgemeester Mr. H. Popstraat