Nieuwsbericht Het jaarverslag 2019 Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK)

Gepubliceerd op: 09 september 2020 16:30

Het college heeft het jaarverslag 2019 van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) vastgesteld. In dit verslag legt de CRK verantwoording af over de werkzaamheden die in 2019 verricht zijn. Het verslag is ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad. Lees het volledige verslag in het bestand aan de rechterkant van dit bericht.