Nieuwsbericht Het college van Steenbergen is weer compleet en kan ‘Aan de slag!’

Gepubliceerd op: 17 mei 2019 11:50

Op donderdag 16 mei is een bijzondere besluitvormende vergadering het coalitieakkoord 'Aan de slag!' door de gemeenteraad aangenomen.

Een coalitieakkoord vormt de basis voor het te voeren beleid voor de komende jaren. De doelstellingen uit het akkoord worden uitgewerkt in nieuw beleid en in de planning en controldocumenten, zoals de perspectiefnota en de begroting. Door het coalitieakkoord vast te stellen, worden doelstellingen opdrachten voor het college en daarmee een raadsprogramma.

Met het vaststellen van het akkoord is ook de coalitie en het college weer op volle sterkte. Met unanieme stemmen is Willy Knop door de gemeenteraad benoemd tot wethouder. Wethouder Knop wordt veel succes gewenst!