Nieuwsbericht Herinrichting Stadspark Steenbergen

Gepubliceerd op: 02 december 2020 14:55

Afgelopen zomer hebben we onze inwoners op diverse manieren gevraagd naar hun wensen voor een vernieuwd Stadspark in Steenbergen. Met de belangrijkste vragen: welke voorzieningen moeten er komen en welke sfeer moet het krijgen? Hieruit is gebleken dat er vooral behoefte is aan een park dat voor iedereen begaanbaar is, waar mensen zich prettig voelen en waar vooral iets te beleven is, zoals spelen, cultuur en horeca. Daarbij mag het vernieuwde park best lijken op het huidige park.

Drie ideerichtingen

Samen met ondernemers en culturele verenigingen uit onze gemeente hebben we deze uitkomsten besproken. Vervolgens zijn daar drie ideerichtingen uitgekomen voor de sfeer van het vernieuwde park, variërend van de huidige sfeer tot een historische sfeer.
In deze drie ideerichtingen hebben we rekening gehouden met de wensen van onze inwoners en elementen opgenomen die daar goed bij passen:

 • verharde paden
 • (natuur)speelvoorzieningen
 • speel- en/of sportvelden
 • een podium voor openluchtactiviteiten
 • aansluitingen voor licht, geluid, water en afvoer
 • opstelplaatsen voor tijdelijke horeca en sanitair
 • het vernieuwen van de fontein en een bruggetje over de vijver
 • onderbeplanting weghalen/verbeteren doorzichten
 • (slimme) lichtmasten
 • historische elementen van Ravelijn
 • de Ravelijnstraat is alleen nog doorgaand verkeer voor wandelaars en (brom-/snor)fietsers
 • alle bomen die verwijderd worden om bovenstaande mogelijk te maken, vervangen we voor nieuwe bomen.

De drie ideerichtingen vindt u op de projectpagina van het Stadspark van Steenbergen via 'zie ook' bij dit nieuwsbericht. Dit zijn geen definitieve tekeningen, maar vooral bedoeld om een indruk te geven van de verschillende elementen en sfeer. We hebben bij de uitwerking rekening gehouden met een versie die uitgaat van de huidige omvang van het stadspark en een versie die uitgaat van een vergrote omvang (huidige stadspark + de oostzijde van de Ravelijnstraat).

De drie uitgetekende ideerichtingen zijn opgenomen in een boekje dat we aan alle omwonenden van het stadspark en aan de gemeenteraad toesturen. Alle informatie die in dit boekje staat vindt u ook op de projectpagina via 'zie ook' bij dit nieuwsbericht. 

Om de gemeenteraad een goed beeld te geven wat de vernieuwing van het stadspark kost, hebben we voor elke ideerichting een kostenraming gemaakt waarin de bovengenoemde elementen zijn doorgerekend.

Besluit gemeenteraad

De gemeenteraad neemt een besluit over welke ideerichting verder wordt uitgewerkt naar een ontwerp. In dat ontwerp komt in detail te staan welke elementen waar komen, hoeveel en welk groen er komt, hoe de verlichting eruit komt te zien en hoe we de historie van de plek zichtbaar gaan maken. Dit proces is gepland voor de eerste helft van 2021.

De gemeenteraad bespreekt dit voorstel op woensdag 2 december (oordeelsvormend) en donderdag 17 december 2020 (besluitvormend). Beide vergaderingen beginnen om 19.30 uur en zijn te volgen via de SLOS.

Heeft u vragen? Stuur ons dan een e-mail: stadspark@gemeente-steenbergen.nl.

We hopen dat u in 2021 mee wilt denken over de feitelijke inrichting van het vernieuwde park!

Stadsparksessies augustus 2020