gemeente Steenbergen | Herdenking 70 jaar Watersnood

Nieuwsbericht Herdenking 70 jaar Watersnood

Gepubliceerd op: 25 januari 2023 12:30

Op initiatief van de Dorpsraad Nieuw-Vossemeer wordt op woensdag 1 februari, zoals dat elke vijf jaar officieel gebeurt, de Watersnood van 1953 herdacht.

0 Foto watersnoodramp

Het is dan zeventig jaar geleden dat zich de grootste Nederlandse natuurramp van de vorige eeuw voltrok. In Nieuw-Vossemeer kwamen hierbij 50 inwoners om het leven, in Dinteloord 10 en in Steenbergen 7. De Dorpsraad Nieuw-Vossemeer organiseert op 1 februari een herdenkingsbijeenkomst en trekt hierbij nauw op samen met de plaatselijke basisschool Merijntje en de heemkundekring Ambachtsheerlijkheid. Het voornaamste doel van de herdenking is uiteraard het levend houden van de nagedachtenis aan de slachtoffers.

Impact

In onze (huidige) gemeente werd Nieuw-Vossemeer destijds het hardst getroffen door de Watersnoodramp. De Watersnoodramp liet voor altijd een litteken na in de samenleving. In vrijwel alle families van het dorp waren wel één of meerdere slachtoffers te betreuren. De enorme impact is tot op de dag van vandaag voelbaar en blijkt ook uit de verhalen van inwoners die de Watersnoodramp aan den lijve hebben ervaren.

Herinneren en samen herdenken
Naarmate de jaren verstrijken zijn er steeds minder mensen die hun verhaal kunnen vertellen. Daarom is het belangrijk om de slachtoffers te blijven herinneren en samen te blijven herdenken, zodat jongere generaties dit ook in de toekomst kunnen blijven doen.

Programma

De herdenkingsbijeenkomst op 1 februari wordt gehouden in de H. Johannes de Doperkerk aan de Achterstraat in Nieuw-Vossemeer. Alle belangstellenden zijn vanaf 18.45 uur van harte welkom. De opening is om 19.00 uur.

Op het programma staan muziek, zang en verhalen. Dit gebeurt met medewerking van muziekvereniging Semper Crescendo, zang van het kerkkoor, de herinneringen van Adrie Hommel, een toespraak van locoburgemeester Remery, een lied voor de overlevenden door Jan van de Velde, voorganger Lenie Robijn van de Sint Annaparochie en leerlingen uit de bovenbouw van basisschool Merijntje, die de namen van de slachtoffers oplezen en een kaarsje voor hen opsteken.

Vanuit de kerk wordt een wandeling gemaakt langs de graven van de slachtoffers, die met een lichtje worden gemarkeerd. Aansluitend wordt er een gedicht voorgelezen en een krans gelegd bij het Watersnoodmonument op de Hoogte. De namen van de slachtoffers worden op de gevel van de Nederlands Hervormde kerk aan de Voorstraat geprojecteerd. Afsluitend is er een informeel samenzijn in gemeenschapshuis De Vossenburcht.

Expositie

In de week van de herdenking is er een nieuwe Watersnood-expositie van heemkundekring Ambachtsheerlijkheid in het A.M. de Jongmuseum, Voorstraat 29. Deze tentoonstelling is van dinsdag t/m zaterdag van 13.30 tot 16.30 uur toegankelijk en op woensdag tot 22.00 uur geopend.

Uitzendingen

Ter gelegenheid van de 70-jarige herdenking van de Watersnoodramp, is er op 29 januari vanaf 13.00 uur op SLOS TV een programma te zien dat de Stichting Stadsherauten Steenbergen heeft gemaakt over de Watersnoodramp, met ooggetuigen uit verschillende kernen van onze (huidige) gemeente. Op YouTube zijn de uitzendingen, getiteld "Ik ben van 1953", terug te vinden die Omroep Zeeland onder meer in Nieuw-Vossemeer heeft opgenomen.