gemeente Steenbergen | Gewoon Lokaal!, Progressief Samen en VVD presenteren coalitieakkoord

Nieuwsbericht Gewoon Lokaal!, Progressief Samen en VVD presenteren coalitieakkoord

Gepubliceerd op: 25 mei 2022 17:30

Van ambitie naar actie

De fractievoorzitters van Gewoon Lokaal!, Progressief Samen en de VVD ondertekenden vandaag (woensdag 25 mei) het coalitieakkoord 'Van ambitie naar actie'. Dit is de leidraad voor het college van B&W van de gemeente Steenbergen voor de komende vier jaar. Daarnaast werden ook de namen van de nieuwe wethouders bekendgemaakt dit zijn: Maurice Remery (Gewoon Lokaal!), Nadir Baali (Progressief Samen) en Kees Gommeren (VVD). Esther Prent (Gewoon Lokaal!) keert terug als wethouder.

Formateur Kees Jongmans laat weten dat het akkoord het resultaat is van een zorgvuldig doorlopen proces. "Dit heeft ervoor gezorgd dat de standpunten van alle drie de partijen er goed in tot hun recht komen. Er is een stevige basis gelegd waar de komende vier jaar op gebouwd kan worden. Dat is ook nodig, want de ambitie van de gemeente Steenbergen is groot."

Leefbaarheid en ontwikkelkansen

De leefbaarheid in de zes kernen staat voor de drie partijen voorop. Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners willen zij in beeld brengen wat er leeft en waar kansen liggen die de kwaliteit van de leefomgeving kunnen versterken. Of het nu gaat om zorg, sport, cultuur, wonen, onderwijs, klimaat, groen, biodiversiteit en natuur of dienstverlening. Iedere kern heeft zijn eigen karakter. Dat wil de coalitie koesteren. Ze gaan daarom voor maatwerk.

Gewoon Lokaal!, Progressief Samen en de VVD gaan daarnaast de komende jaren stevig inzetten om de ontwikkelkansen, waarvoor de laatste jaren de basis is gelegd, ook daadwerkelijk te verzilveren. Van ambitie naar actie dus. De thema's duurzaamheid, wonen, verkeersveiligheid, het houden van een solide financiële positie en het betrekken van inwoners zijn hierbij belangrijk.

Aansluiten bij de regio

Om Steenbergen als geheel te versterken, zoekt de gemeente aansluiting bij de regio. Samen met de regiogemeenten wordt de Stedelijke Regio West Brabant West op de kaart gezet. De gemeente Steenbergen gaat voor de realisatie van een nieuw bedrijventerrein met ruimte voor bedrijven in de topsectoren én voor het lokaal MKB.

Proces

Op donderdag 2 juni is er om 19.30 uur een speciaal ingelaste raadsvergadering waarin de nieuwe wethouders en gemeenteraadsleden geïnstalleerd worden en afscheid wordt genomen van de vertrekkende wethouders. Het coalitieakkoord wordt dan gepresenteerd. Wie aanwezig wil zijn bij deze vergadering kan dit doorgeven aan griffie@gemeente-steenbergen.nl. Tijdens de besluitvormende raadsvergadering van 14 juli zal het coalitieakkoord, voorafgaand aan de bespreking van de perspectiefnota, besproken worden.

Coalitie-akkoord ondertekend