gemeente Steenbergen | Gewichtsbeperking zwaar verkeer op Vossemeersebrug vanaf 5 oktober

Nieuwsbericht Gewichtsbeperking zwaar verkeer op Vossemeersebrug vanaf 5 oktober

Gepubliceerd op: 21 september 2022 11:40

Vanaf woensdag 5 oktober 2022 geldt op de Vossemeersebrug een gewichtsbeperking voor verkeer vanaf 35 ton. Om de veiligheid op de brug te waarborgen, moet het zwaardere verkeer vanaf die datum omrijden via de N656, N257 en de Molenweg.

De beperking is nodig vanwege de toegenomen verkeersintensiteit - sinds de brug in 1974 is geopend is er 8 keer meer verkeer dat veel zwaarder is geworden – in combinatie met groot onderhoud dat nodig is. Met wegbeheerders en belangenpartijen heeft hierover in de afgelopen periode overleg plaatsgevonden.

Omleiding

Verkeer zwaarder dan 35 ton moeten omrijden via de N656 (Broekseweg-Krabbenkreekweg), N257 (Provincialeweg-Zeelandweg-West) en de Molenweg. Landbouwverkeer rijdt via de parallelwegen van de N656 en N257.

Overig verkeer kan gebruik blijven maken van de brug. Ook voor de scheepvaart gelden geen beperkingen.

Onderhoudsopgave

Rijkswaterstaat werkt aan de vervanging en renovatie van de bestaande infrastructuur. Veel bruggen, tunnels, sluizen en viaducten zijn gebouwd in de jaren 60, 70 en 80 van de vorige eeuw. Ze zijn door de jaren heen intensief belast door steeds meer en steeds zwaarder verkeer. Dit vergroot de kans op storingen en daarom is groot onderhoud nodig.

Doordat er veel groot onderhoud moet worden uitgevoerd, en doordat per moment bekeken moet worden welke middelen en menskracht waar kunnen worden ingezet, moeten we keuzes maken in de planning van groot onderhoud. Het groot onderhoud aan de Zeeuwse Rijksbruggen is daardoor vooralsnog uitgesteld.

Omleidingsroute zwaar verkeer op Vossemeersebrug