gemeente Steenbergen | Geschiedschrijvers worden vereeuwigd met Erepenning

Nieuwsbericht Geschiedschrijvers worden vereeuwigd met Erepenning

Gepubliceerd op: 25 mei 2022 19:00

Een bijzonder historisch moment in het Jubileumjaar is de uitreiking van de gemeentelijke Erepenning aan de geschiedschrijvers Han Leune en Frans van Eekelen. Dit gebeurt op woensdag 25 mei. Dankzij de inspanningen van beide oud-inwoners is de rijke historie van Steenbergen uitgebreid vastgelegd én onder de aandacht van een breed publiek gebracht.

Prof. dr. Han Leune (1945) werd geboren in Sint Philipsland, maar groeide op in Steenbergen en woont sinds 1979 in Capelle aan den IJssel. Bijna 40 jaar lang was hij als hoogleraar (o.a. onderwijssociologie en sociaal beleid), hoogleraar-directeur, emeritus-hoogleraar en plaatsvervangend rector magnificus bij promotieplechtigheden.

Voor zijn werk en aanverwante nevenfuncties werd de heer Leune onder meer benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau en onderscheiden met de Ad Fontespenning van de Erasmus Universiteit. Er is zelfs een penning die zijn naam draagt.

Onschatbare waarde

Volgens burgemeester en wethouders komt de heer Leune ook nadrukkelijk de Erepenning van de gemeente Steenbergen toe. Dit omdat hij naast zijn drukke werkzaamheden – op vrijwillige basis – uitgebreid wetenschappelijk onderzoek heeft gedaan naar de geschiedenis van Steenbergen. Hieruit zijn in de loop van de tijd vele tientallen publicaties, boeken en lezingen over de meest uiteenlopende onderwerpen voortgekomen. Deze zijn van onschatbare waarde voor de geschiedschrijving van Steenbergen.

Het college is van mening dat ook drs. Frans van Eekelen (1948) zijn "steentje" in belangrijke mate heeft bijgedragen aan de geschiedschrijving van Steenbergen, de stad waar hij geboren en getogen is. Hoewel hij het grootste deel van zijn leven in Rotterdam woont, is de betrokkenheid bij Steenbergen nooit verloren gegaan. Sterker nog: na zijn pensionering is de heer Van Eekelen geschiedenis gaan studeren en na zijn afstuderen in 2010 is hij zich verder gaan verdiepen in de historie van Steenbergen.

Jubileumboek

Dit leidde in eerste instantie tot het boek "De Vloek van de Zeemeerminnen" (2014) en later tot het boek "Een verdeelde stad/Verzet in Steenbergen 1940-1945" (2019). Vervolgens heeft hij twee jaar lang zijn ziel en zaligheid gegeven voor de realisatie van het meer dan lijvige Jubileumboek dat eind vorig jaar is verschenen ter gelegenheid van 750 jaar Steenbergen – 25 jaar één gemeente.

Vereeuwigd

Zonder de inbreng van de heer Van Eekelen zou het onmogelijk zijn geweest de geschiedenis van alle kernen over de periode 1272-1953 te verenigen en te vereeuwigen. Gedurende het Jubileumjaar verzorgt hij hierover bovendien diverse lezingen.
Als dank voor hun bijzondere prestaties – beiden hebben letterlijk en figuurlijk geschiedenis geschreven – worden de heren Leune en Van Eekelen met de toekenning van de Erepenning van de gemeente Steenbergen nu als het ware ook zelf vereeuwigd.