gemeente Steenbergen | Geopark Schelde Delta ontvangt officieel het UNESCO Global Geopark keurmerk!

Nieuwsbericht Geopark Schelde Delta ontvangt officieel het UNESCO Global Geopark keurmerk!

Gepubliceerd op: 30 maart 2024 09:10

UNESCO vindt het gebied van het Schelde estuarium zó geologisch, cultuurhistorisch en landschappelijk uniek, dat de regio zich voortaan een UNESCO Global Geopark mag noemen. Het is opgenomen in het internationale UNESCO Global Geopark Network, samen met onder meer de zwarte vulkanische stranden van Lanzarote, de geothermische activiteiten van IJsland en een van de diepste canyons van de wereld: Colca in Peru. Logo Geopark Schelde Delta

Unieke regio

Nergens ter wereld is de wisselwerking tussen mens en water -de samenwerking én de tegenwerking- nog zo zichtbaar in het landschap als in de Vlaams-Nederlandse Schelde Delta. Een evenwicht vinden tussen het goede en het nodige in dit dynamische landschap is moeilijk, en verdient alle aandacht die een Geoparkstatus biedt.

Grensoverschrijdend netwerk

Vijf provincies (Zeeland, Noord-Brabant, Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen) zijn initiatiefnemers voor het stevige aanvraagdossier en werken hiervoor samen met meer dan 60 gemeentebesturen, kennisinstellingen zoals Hogeschool Zeeland, musea zoals Markiezenhof, en de toeristische diensten. Een huzarenstukje van publiek-private, internationale samenwerking. Eén van die partners is gemeente Steenbergen.

"Wat een mooie mijlpaal"

De gemeente Steenbergen is een van de partners in Geopark Schelde Delta. Deze gemeente kent twee geosites: de Dintelse Gorzen en de Brabantse Wal.
Wethouder Remery laat weten: "We zijn trots dat we de Unesco-status in onze grenzen mogen verwelkomen. Het biedt ons veel mogelijkheden op het gebied van natuurbeleving, biodiversiteit, geologie, cultureel en militair erfgoed en educatie.
Deze unieke status van wereldformaat kunnen wij op allerlei manieren uitdragen. Zoals de Zuiderwaterlinie, Linie van de Eendracht, Slag om de Schelde, het klaproosveld, onze Gummaruskerk, Merijntje Gijzen en zoveel meer."

50 miljoen jaar jong

Het huidige landschap van Geopark Schelde Delta is een verhaal van 50 miljoen jaar bodemdaling en -opheffing, van stijging en van daling van de zeespiegel, van getijdenwateren, rivieren en klimaatverandering. Daarnaast toont het de afwisselende rol van natuurlijke processen en menselijke invloeden van de laatste tweeduizend jaar: de Deltawerken, kleiputten voor de baksteennijverheid, turfwinning voor energie en zout, houtkap voor de bouw, gecontroleerde overstromingsgebieden (Sigmaplan).

Internationaal keurmerk voor geologie

Een erkenning als UNESCO Geopark is een keurmerk dat internationale aandacht schenkt aan het geologisch erfgoed van een gebied, en de daarmee samenhangende cultuurhistorie. Dit geeft initiatieven voor onderzoek, natuur- en landschapsbeheer en duurzaam toerisme dan ook meer kans op (Europese) fondsen. UNESCO hecht ook veel belang aan de educatie, de lokale tradities en de holistische aanpak van de geoparken.

Ontdek het zelf

Profiteer van de aankomende paasvakantie/meivakantie en wandel of fiets een van de vele interessante routes om het Unesco Global Geopark Schelde Delta te ontdekken: https://scheldedelta.eu/nl/ontdek-unesco-global-geopark. Of ontdek de Brabantse Wal door een van de prachtige routes die te vinden zijn op www.vvvbrabantsewal.nl. Lees meer informatie op www.scheldedelta.eu.

Foto mensen lopen op brug Dintelse Gorzen