gemeente Steenbergen | Gemeente Steenbergen zoomt in op ontwikkeling vitale kernen

Nieuwsbericht Gemeente Steenbergen zoomt in op ontwikkeling vitale kernen

Gepubliceerd op: 14 juni 2021 10:20

De gemeente Steenbergen heeft ruimte om te groeien, een goede financiële basis en een gezonde ambitie. Dat biedt kansen voor de toekomst. In de perspectiefnota geeft het college van B&W aan waar zij de nadruk op wil gaan leggen. De afronding van het raadsprogramma 'Aan de slag!' speelt hierin de komende tijd een belangrijke rol.

De periode van de perspectiefnota loopt van 2022 tot 2025 en vormt de basis voor de programmabegroting. Het eerste jaar van de nota zal een bijzondere zijn. We vieren dan dat de stad Steenbergen 750 jaar bestaat en dat we 25 jaar één gemeente zijn. Daarnaast kan hopelijk dan het leven zonder de beperkende maatregelen van het coronavirus weer opgepakt worden.

Tot slot is 2022 ook het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen. Dat maakt dat de perspectiefnota een brug slaat naar de nieuwe bestuursperiode. Bijna alles uit het raadsprogramma 'Aan de slag!' is afgerond of staat op de rit. De komende tijd wil het college gebruiken om de puntjes op de i te zetten. Belangrijke pijlers hiervoor zijn woningbouw, economische ontwikkeling en innovatie van de agrofood-sector.

Prettige gemeente

In het raadsprogramma is door de gemeenteraad aan het college gevraagd om de ontwikkelkansen van de gemeente in beeld te brengen. Dit om ervoor te zorgen dat Steenbergen een prettige gemeente blijft om te wonen, werken en recreëren. Het college pakt dat op door niet alleen te kijken naar inhoudelijke opgaven, maar door juist in te zoomen op de zes kernen en het buitengebied. Wat is daar de kracht en welke mogelijkheden biedt dat? Door verbindingen te leggen met opgaven en ambities, kunnen kansen beter worden benut.
Het zijn natuurlijk de inwoners, ondernemers, instellingen en verenigingen die de gemeente Steenbergen maken tot wat zij is. Het college stimuleert daarom lokale initiatieven en maakt werk van participatie.

Ontwikkelpotentie

In West-Brabant is het juist de gemeente Steenbergen die veel ontwikkelpotentie heeft. Daarnaast heeft de gemeente haar financiën goed op orde. Kortom, een goed uitgangspunt om de komende jaren de mooie kansen die er liggen ook daadwerkelijk te verzilveren.