Nieuwsbericht Gemeente Steenbergen werkt aan nieuw beleid voor arbeidsmigranten

Gepubliceerd op: 06 september 2018 14:15

De gemeente Steenbergen wil nieuw beleid opstellen voor de arbeidsmigranten in haar gemeente. Veel arbeidsmigranten wonen inmiddels in de woonwijken. Wethouder Petra Lepolder: "De gemeente ontvangt soms vragen of klachten van inwoners. Onderling contact is dan lastig omdat taal en een ander leefritme een barrière kan zijn. Tegelijkertijd hebben we de arbeidsmigranten hard nodig voor de bedrijven in Steenbergen, nu en in de toekomst. We vinden het belangrijk dat de arbeidsmigranten goed behandeld worden en goed kunnen wonen, daarom stellen we nieuw beleid op."

Gezamenlijk beleid opstellen

De gemeente wil het nieuwe beleid opstellen samen met inwoners, werkgevers, huisvesters, arbeidsmigranten en andere overheden in de regio. De gemeente wil met het beleid niet alleen inspelen op de huidige situatie, maar juist ook zorgen dat zij voorbereid is op de toekomst. Zo moeten we goede afspraken maken over wonen in woonwijken, integratie, toezicht en handhaving. Ook moeten we goede voorzieningen kunnen bieden voor grotere groepen. De gemeente richt zich zowel op arbeidsmigranten die hier tijdelijk wonen, in grote gebouwen, zoals Stella Maris, als arbeidsmigranten die zich voor langere tijd of definitief in de gemeente vestigen.

Planning

Het college van B&W heeft een plan van aanpak gemaakt om het nieuwe beleid op te stellen. In september en oktober gaan we verschillende partijen benaderen om mee te denken. Het college van B&W verwacht het nieuwe beleid in het derde kwartaal van 2019 voor te kunnen leggen aan de gemeenteraad.