Nieuwsbericht Gemeente Steenbergen steunt maatschappelijk veld

Gepubliceerd op: 06 mei 2020 15:00

Vanwege de coronacrisis is het voor bijna alle verenigingen onmogelijk nog bij elkaar te komen en activiteiten te organiseren. Naast maatschappelijke schade geeft dit ook financiële problemen. De vaste lasten lopen door terwijl er geen inkomsten meer zijn uit b.v. horeca, verhuur of activiteiten. Ook zijn er zorgen over de min of meer vaste inkomsten als gemeentelijke subsidie, ledencontributies en sponsorbijdragen. Om een deel van de zorgen weg te nemen, heeft de gemeente een aantal steunmaatregelen getroffen.

Steunmaatregelen maatschappelijke instellingen

Coulance bij subsidieverlening

Om een deel van deze zorgen weg te nemen heeft de gemeente besloten om coulant te zijn bij de subsidieverlening voor maatschappelijke instellingen. Prestaties die vanwege de coronacrisis niet of minder geleverd zijn, hebben geen gevolgen voor de subsidievaststelling.

Initiatieven in de gemeente delen

Ook gaat  de gemeente de cultuurintermediair en sportcoaches inzetten om zoveel mogelijk initiatieven op te halen en uit te wisselen met andere verenigingen zodat goede ideeën over de hele gemeente verspreid worden. Op deze manier helpen we onze verenigingen niet alleen hun leden te behouden, maar ook om een kwaliteitsslag te maken naar een nieuwe manier van activiteiten organiseren, met het oog op de anderhalve metersamenleving.

Impact middellange en lange termijn

Ten slotte brengen wij samen met de verenigingen de gevolgen op de middellange en lange termijn in kaart en komen indien nodig op een later moment met een voorstel om mogelijke opheffing van verenigingen te voorkomen.

Wethouder Esther Prent: "Met deze steunmaatregelen hopen we een steentje bij te dragen aan de  instandhouding van het maatschappelijk veld in Steenbergen. Deze verenigingen zijn onmisbaar voor de sociale cohesie en verbondenheid in onze gemeente."

Actief maatschappelijk veld

Steenbergen kent een zeer actief maatschappelijk veld dat uit meer dan 170 instellingen bestaat waarvan ca. 120 gesubsidieerd worden door de gemeente. Verreweg de meeste verenigingen en stichtingen (dorpshuizen, sport, cultuur, doelgroepen, leefbaarheid, etc.) bestaan uit vrijwilligers.