Nieuwsbericht Gemeente Steenbergen sluit Citrix af

Gepubliceerd op: 20 januari 2020 14:55

De gemeente Steenbergen maakt gebruik van  oplossingen van Citrix. Via de IBD (de InformatieBeveiligingsDienst, onderdeel van de VNG) zijn wij tijdig geïnformeerd over het bestaan van de  problemen met  de veiligheid van Citrix en hebben wij de nodige, passende maatregelen genomen om het risico te beperken. Dit heeft er toe geleid dat wij op donderdag 16 januari jl. het Citrix-systeem hebben uitgeschakeld.

De dienstverlening naar onze inwoners en ondernemers wordt gelukkig niet verstoord door het uitschakelen van Citrix. Op dit moment wachten wij de update van Citrix af om de problemen op te lossen en volgen wij de adviezen van de IBD en het NCSC rondom deze update.

We zien om ons heen dat organisaties steeds vaker met hackaanvallen te maken krijgen en dat is uiteraard zorgelijk en ongewenst. Daarom zijn wij continue met de veiligheid van de systemen bezig. Preventief nemen wij  maatregelen om de kans op hackaanvallen te verkleinen. Hiervoor staan wij in nauw contact met leveranciers van onze systemen en de IBD.