gemeente Steenbergen | Gemeente Steenbergen financieel nog altijd zeer gezond

Nieuwsbericht Gemeente Steenbergen financieel nog altijd zeer gezond

Gepubliceerd op: 01 juni 2022 00:00

De gemeente Steenbergen heeft het financiële jaar 2021 positief afgesloten. Net als de voorgaande jaren is de gemeente nog steeds financieel zeer gezond. Van de inwoners, ondernemers en medewerkers van de gemeente werd in het coronajaar veel veerkracht gevraagd. Ondanks dat werd het raadsprogramma 'Aan de slag!' toch voor het overgrote deel afgerond.

Wethouder Koos Krook van financiën kijkt terug op een waardevolle bestuursperiode: "Ik ben ontzettend trots op wat we met elkaar hebben bereikt en hoe we een financieel gezonde gemeente achterlaten met een prachtig toekomstperspectief. We hebben lastige jaren achter de rug waarin we onder meer moesten dealen met de coronacrisis en een zeer krappe arbeidsmarkt."

Een greep uit de resultaten

In de jaarrekening staan de resultaten uitvoerig beschreven. Een greep wat er in 2021 is gerealiseerd:

  • Beleid voor armoede: kadernota Armoedebeleid.
  • Beleid voor eenzaamheid: de nota Steenbergen tegen Eenzaamheid.
  • Een prachtige start van ons jubileumjaar 750 jaar Steenbergen en 25 jaar één gemeente, met onder andere het evenement Verenigd en Vereeuwigd.
  • Vaststelling van de Doe-agenda Leefbaarheid en kernen.
  • Het project Doorontwikkeling Veiligheid, waarbij wordt ingezet op het zichtbaar en aanspreekbaar zijn in de wijken en de samenwerking met andere instanties.
  • Plannen op het gebied van duurzaamheid vastgesteld, zoals de Regionale Energie Strategie (RES 1.0), Transitievisie Warmte en het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid.
  • Het beleidsdocument Economische Kracht werd vastgesteld, met de focus op agrofood, bedrijventerreinen en recreatie en toerisme.
  • Er zijn stappen gezet om te komen tot de ontwikkeling van een hotel langs de A4.
  • Er is flink geïnvesteerd in de samenwerking op de Brabantse Wal voor de ontwikkeling van een regionaal bedrijventerrein.
  • Benodigde kwaliteit en capaciteit van personeel blijft een belangrijk aandachtspunt. Om dit goed in beeld te krijgen is in 2021 een onderzoek gestart. De organisatieontwikkeling van de gemeente Steenbergen gaat daarmee een nieuwe fase in.

Koers voor de komende jaren is ingezet

Het jaar 2021 is het laatste volledige jaar van deze bestuursperiode. Het raadsprogramma "Aan de slag!" werd grotendeels afgerond. De laatste jaren zijn gebruikt om de ontwikkelkansen voor Steenbergen in beeld te brengen. Dit heeft geleid tot vaststelling van een aantal belangrijke beleidsdocumenten op het terrein van economie (Economische Kracht), ruimtelijke ordening (vestiging Wet Voorkeursrecht Gemeenten) en mobiliteit (onderzoeken naar randwegen Steenbergen en Dinteloord). Om de ontwikkelkansen ook daadwerkelijk te kunnen verzilveren, is in 2021 de besluitvorming voorbereid voor het aantrekken van een geldlening van 25 miljoen euro.

In het huishoudboekje heeft de gemeente Steenbergen de afgelopen jaren een stevige basis gelegd. Krook: "Deze jaarrekening laat wederom zien dat onze financiële positie goed is. Onze financiële buffer om tegenvallers op te vangen is zelfs uitstekend. Steenbergen kan ook financieel de toekomst met vertrouwen tegemoet zien."

De jaarrekening kunt u downloaden op de website van de gemeenteraad;