gemeente Steenbergen | Gemeente helpt inwoners met betalen woonkosten door nieuwe TONK-uitkering

Nieuwsbericht Gemeente helpt inwoners met betalen woonkosten door nieuwe TONK-uitkering

Gepubliceerd op: 02 maart 2021 10:40

Door de coronamaatregelen zijn er banen verdwenen en veel ondernemers kunnen hun werk niet of maar deels uitoefenen. Hierdoor hebben veel mensen minder inkomen dan voorheen. Zij hebben daarom mogelijk moeite om hun woonkosten te betalen. Om hen tijdelijk te helpen is er de TONK-uitkering. De TONK-uitkering is een vorm van bijzondere bijstand (Participatiewet).

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten

De TONK is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Dit is geld van de gemeente voor het betalen van woonkosten voor huishoudens met minder inkomen door de coronamaatregelen. Het gaat om de huur of de hypotheekrente, maar ook om kosten van elektriciteit, gas en water. Voor ondernemers met een TOZO-uitkering kan de TONK een aanvulling zijn.

De hoogte van de TONK-uitkering verschilt per situatie. Om de hoogte te berekenen kijkt de gemeente naar het inkomen en de hoogte van (woon)kosten, na aftrek van eventuele huur- of woonkostentoeslag.

Wat zijn de voorwaarden voor de TONK?

Er zijn verschillende voorwaarden verbonden aan de TONK-uitkering.

  • U heeft in januari of februari 2021 ten minste 25 % minder inkomen ten opzichte van januari of februari 2020 door de coronamaatregelen.
  • U heeft als inwoner van Steenbergen op dit moment als alleenstaande minder dan €31.340,00 beschikbaar vermogen. Voor huishoudens met een partner en/of kinderen geldt € 62.680,00 aan beschikbaar vermogen. Het begrip vermogen gaat bijvoorbeeld om contant geld, geld op de (spaar)rekening van uzelf, uw eventuele partner en kind(eren), en de waarde van beleggingen of cryptovaluta zoals bijvoorbeeld bitcoins. Voor ondernemers telt het vermogen in onderneming niet mee. Een tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL) of voor loonkosten (NOW) ook niet.
  • U woont in een woning waarvan u de hoofdhuurder of de eigenaar bent.
  • De kosten van uw huur of hypotheekrente en de rekeningen voor gas, water- en elektriciteit en dergelijke zijn samen minimaal 40% van uw inkomen op dit moment voor een alleenstaande. Voor huishoudens met een partner en/of kinderen geldt en 35%.

TONK als laatste mogelijkheid

Bij geldproblemen door de coronamaatregelen heeft u misschien recht op een financiële regeling of uitkering, zoals een toeslag van het UWV op uw WW-uitkering. Deze moet u eerst aanvragen. Komt u niet in aanmerking voor een andere regeling? Of heeft u met deze regeling erbij nog te weinig inkomen om uw woonkosten te betalen? Dan kunt u recht hebben op de TONK-uitkering.

Aanvragen

De TONK-uitkering is aan te vragen van maart 2021 tot en met juni 2021 via ISD Brabantse Wal. Het formulier inclusief de bewijsstukken stuur je daarna per post naar ISD Brabantse Wal, Postbus 35, 4600 AA Bergen op Zoom. ISD Brabantse Wal neemt zo snel mogelijk contact op over de aanvraag.