gemeente Steenbergen | Geld voor sport- en beweeginitiatieven in de gemeente Steenbergen

Nieuwsbericht Geld voor sport- en beweeginitiatieven in de gemeente Steenbergen

Gepubliceerd op: 16 december 2021 14:20

Om meer mensen te laten sporten en bewegen stelt het samenwerkingsplatform Heel Steenbergen Actief in 2022 20.000 euro beschikbaar voor nieuwe initiatieven die aan dat doel bijdragen. "We vinden het belangrijk dat iedere inwoner uit Steenbergen met plezier kan sporten, bewegen, spelen en anderen kan ontmoeten," bevestigt Gijsbert Bos, voorzitter van de stuurgroep Heel Steenbergen Actief. Vanaf 15 december is het voor inwoners, instellingen en verenigingen mogelijk een beroep te doen op het budget. De financiƫle ondersteuning past bij het lokaal Sport- en Beweegakkoord Steenbergen dat eind vorig jaar is gesloten met lokale sport- en beweegaanbieders, zorg- en welzijnsorganisaties, het onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven, de buurtsportcoaches en de gemeente. Deze betrokken partijen zijn allen overtuigd van de kracht van samenwerking en de positieve invloed die sport en bewegen hebben op gezondheid, sociale cohesie, gezonde leefstijl en de economie. Daarom zijn zij op zoek naar aanvullende, nieuwe initiatieven die passen bij de thema's van het akkoord:

  • Meer en beter bewegen door iedereen
  • Vaardig in bewegen
  • Inclusief sporten en bewegen
  • Gezonde verenigingen en ruimte
  • Vitale sport- en beweegaanbieders
  • Duurzame sport- en beweeginfrastructuur

Goede initiatieven gezocht

Iedereen die een concreet initiatief heeft, waardoor nog meer mensen gaan sporten en bewegen of het beweegaanbod binnen de gemeente aantrekkelijker en gevarieerder wordt, kan vanaf 15 december aanspraak maken op budget. De initiatieven kunnen van alles zijn. Van grootschalige initiatieven tot kleine initiatieven gericht op kern- of wijkniveau. Denk aan het organiseren van een sport- en beweegmarkt, de realisatie van een speeltuin en een indoor skatebaan, het oprichten van een jeugdraad bij verenigingen, het opknappen van een jeu-de-boule of trimbaan, een weerbaarheidstraining voor jongeren, valpreventie voor ouderen, taalwandelen, een beweegbaan en -koffer, het aanbieden van pauzesport op basisscholen, de verduurzaming van een sportcomplex en het situeren van een kinderopvang in een clubgebouw.

In enkele stappen je idee lanceren

Een nieuw idee moet aan een paar voorwaarden voldoen. "Het moet een samenwerking zijn met andere partijen en we vinden het belangrijk dat het idee toekomstbestendig is" De voorwaarden zijn net als het aanvraagformulier te vinden op www.heelsteenbergenactief.nl/nieuws/projectaanvraag. De stuurgroep Heel Steenbergen Actief beoordeelt de ingediende initiatieven. Binnen twee weken na de beoordelingsmomenten ontvangt de aanvrager een terugkoppeling, zodat zij snel aan de slag kan.

Zelf ook in beweging

"We hebben niet stilgezeten in het eerste jaar van het Steenbergse sport- en beweegakkoord, al heeft corona wel voor wat vertraging gezorgd", geeft Bos toe. Projecten als Beweeg-je-Fit wijzer, het digitaal platform Heel Steenbergen Actief en het vergroten van de zichtbaarheid van de buurtsportcoaches zagen het levenslicht. Programma's als het Nijntje Beweegprogramma in de kinderopvang en Sjors Sportief aanbod voor kinderen in de basisschoolleeftijd zijn voortgezet. Ook is er een workshop Vrijwilligersmanagement en een bijeenkomst Open Club georganiseerd. Speciale aandacht verdient het initiatief de Beweegmakelaar, die met name kwetsbare doelgroepen, ondersteunt en begeleidt naar een passend sport- en beweegaanbod en daarmee naar een blijvende gedragsverandering richting een actieve(re) en gezonde(re) leefstijl.