Nieuwsbericht Extra raadsvergadering Steenbergen vanwege steunfonds

Gepubliceerd op: 30 maart 2020 07:50

De gemeenteraad van Steenbergen komt donderdag 2 april in aangepaste vorm in een extra raadsvergadering bijeen. Vanwege de bijzondere omstandigheden vindt deze vergadering plaats zonder publiek en pers. In deze raadsvergadering wordt gesproken over het voorstel om een steunfonds van 1 miljoen euro beschikbaar te stellen voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen. De vergadering begint donderdag 2 april om 19:30 uur en is live te volgen.

Steunfonds

Het college stelt aan de gemeenteraad voor een steunfonds te vormen van één miljoen euro. Hierbij heeft het college een onderscheid gemaakt tussen maatregelen op de korte, middellange en lange termijn. De maatregelen op de korte en middellange termijn zijn inmiddels bekend en worden betaald uit de reguliere begroting. Het steunfonds is bedoeld als een vangnet als blijkt dat op de langere termijn de bestaande steunvoorzieningen voor inwoners en ondernemers onvoldoende blijken te zijn.

Aangepaste vorm en agenda

Vooralsnog biedt de wet voor de raad geen mogelijkheid om digitaal te stemmen over een voorstel. Om besluiten te kunnen nemen moeten raadsleden fysiek aanwezig zijn. Om te kunnen vergaderen en tegelijk rekening te houden met de richtlijnen van het RIVM wordt een raadsvergadering in aangepaste vorm georganiseerd. De raadsvergadering kan doorgaan als een meerderheid van de raadsleden aanwezig is.  De raadzaal biedt ruimte om met 11 raadsleden te vergaderen in de bestaande kring met inachtname van verplichte de 1,5 meter afstand. Door met 11 raadsleden te vergaderen is er sprake van een meerderheid. De verdeling van de leden is dan als volgt: 3 raadsleden van Gewoon Lokaal!, 3 raadsleden van de Volkspartij, 2 raadsleden van de VVD, 1 raadslid van het CDA, 1 raadslid van D66 en 1 raadslid van de PvdA. Deze samenstelling doet het meeste recht aan de politieke verhouding in de raad. De fracties bepalen zelf welke leden aan de vergadering deelnemen.

In deze vergadering wordt het besluit genomen over de steunmaatregelen én de hamerstukken die oorspronkelijk geagendeerd stonden voor 26 maart. Om de vergadering zo kort en praktisch mogelijk te laten verlopen is aan de raadsleden een alternatieve wijze van voorbereiding en behandeling van de agendapunten voorgesteld. Technische vragen én de eerste termijnen van de fracties worden vooraf schriftelijk aangeleverd en gepubliceerd zodat iedereen kennis kan nemen van de standpunten. De gemeenteraad heeft het college verzocht om ook hun eerste termijn aan te leveren, zodat de raadsleden voor de vergadering kennis kunnen nemen van de reactie van het college. In de raadsvergadering wordt dan alleen een tweede termijn toegestaan.

Om te kunnen voldoen aan de inmiddels bekende richtlijnen wordt de raadzaal op een andere manier ingericht. Zo wordt tussen alle aanwezigen gelet op de minimale afstand van 1,5 meter, spreken zowel de raadsleden als ook de wethouder vanaf een eigen plek, is er geen publiek aanwezig en wordt voor de uitzending van de vergadering alleen gebruik gemaakt van de camera's in de raadzaal. De vergadering is live te volgen via www.raadsteenbergen.nl . De raadsvergadering is tevens te volgen via de SLOS.

Inspreken

Net als in iedere raadsvergadering kunnen inwoners gebruik maken van het spreekrecht. Dit betekent dat inwoners zowel schriftelijk als mondeling gebruik kunnen maken van het spreekrecht. Schriftelijke reacties worden via de griffie aangeboden aan de gemeenteraad. Indien inwoners gebruik willen maken van het spreekrecht, zal voor hen een gepaste plek gevonden worden. Hierbij wordt rekening gehouden met de voorschriften van het RIVM. Na eventuele inspraak kan de inspreker in de hal de vergadering verder volgen op het scherm. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie tot uiterlijk 12 uur op de dag van de vergadering. Via de griffier kunt u zich aanmelden voor het spreekrecht.