gemeente Steenbergen | Eerste woning Het Bataljon Welberg opgeleverd

Nieuwsbericht Eerste woning Het Bataljon Welberg opgeleverd

Gepubliceerd op: 14 januari 2021 10:35

De eerste woning van Het Bataljon in Welberg is officieel opgeleverd. Wethouder Baartmans maakte vanochtend een klaproosschildje vast aan het eerste huis aan de Piet Snoeijerstraat. Dit huis is onderdeel van een nieuw woongebied van 23 woningen op het voormalige voetbalveld van de Welberg en de daaraan grenzende gronden bij het gemeenschapshuis.

Gezamenlijk project

Sinds eind 2018 liggen er plannen om een nieuwe woonwijk te maken in Welberg. Deze plannen zijn opgesteld met inbreng van bewoners en andere belanghebbenden zoals de dorpsraad. De gemeente heeft daarna het bestemmingplan goedgekeurd met de daarbij behorende infrastructuur en groenvoorzieningen. Dit was het startschot voor de bouw van woningen en de realisering van een nieuw dorpshart voor Welberg.

Gerard van Beek, directeur Zwaluwe Projectontwikkeling : "Op basis van het goedgekeurde bestemmingsplan hebben we een gedeelte van de grond aangekocht van de gemeente. Op deze grond hebben we 11 rijwoningen ontwikkeld en gebouwd."

Onderdeel van een groter project

De eerste 11 eengezinswoningen worden opgeleverd onder de naam Het Bataljon. Het totale plan bestaat verder uit 8 levensloopbestendige woningen en 4 vrije kavels voor de bouw van vrijstaande woningen. Dit zijn allemaal koopwoningen. De bouw van de levensloopbestendige woningen start binnenkort. Eén van de vrijstaande woningen is momenteel in aanbouw de andere 3 vrije kavels staan nog te koop. Deze kavels worden verkocht door de gemeente aan mensen die zelf een woning willen bouwen.

Wethouder Baartmans: "Ik ben blij om te zien dat de goede samenwerking tussen de bewoners en de gemeente geleid heeft tot deze prachtige woonwijk. Voor leefbaarheid van kleine kernen is het van levensbelang dat er woningen worden gebouwd en dit project is daar een goed voorbeeld van. Er moet nog veel werk verzet worden om de woonwijk af te ronden, maar de eerste woning belooft veel goeds."

Wethouder Baartmans maakte vanochtend een klaproosschildje vast aan het eerste huis aan de Piet Snoeijerstraat