Nieuwsbericht Een feestjaar om nooit te vergeten, van én voor iedereen in alle kernen

Gepubliceerd op: 29 mei 2019 08:20

In 2022 bestaat de stad Steenbergen 750 jaar en is het ook precies 25 jaar geleden dat de gemeente haar huidige vorm kreeg. Redenen genoeg om flink uit te pakken met festiviteiten en activiteiten, van én voor de inwoners van alle kernen. De jubileumviering leent zich bovendien uitstekend om onze gemeente ook naar buiten toe stevig op de kaart te zetten.  "Het moet een feest worden voor de hele gemeente om nooit te vergeten. Letterlijk én figuurlijk,'' stelt het college.

Het college van burgemeester en wethouders heeft deze week met hun goedkeuring van een eerste plan van aanpak, het startsein gegeven voor de viering. Het college stelt de gemeenteraad voor om een solide basis te leggen onder de organisatie van 750 jaar Steenbergen.

Verbinding en trots

Het verder versterken van de verbinding tussen alle inwoners staat hierbij hoog in het vaandel. "Iedereen moet in de gelegenheid zijn om het jubileumfeest mee te vieren.  Op die manier willen we graag het gevoel van trots vergroten. Trots op het vele moois dat we te bieden hebben, op het gebied van cultuur, landschap en ons rijke erfgoed,'' aldus het college. Het 750-jarig bestaan wordt tegelijkertijd als een ideaal startpunt gezien, om bij bezoekers van buitenaf de aandacht te vestigen op alles wat de gemeente Steenbergen in huis heeft.

Heel het jaar feest

Het college ziet in het jubileumjaar een aantal grote publieksevenementen voor zich, waaronder een aansprekend  openluchtspektakel, de nationale vestingstedendagen en een jubileumpublicatie. Ook hopen zij van harte dat zoveel mogelijk bestaande activiteiten in 2022 een 750 jaar-sausje krijgen, zodat er heel het jaar door wat te vieren valt. Alsook dat er nieuwe initiatieven ontstaan vanuit inwoners, ondernemers, verenigingen, maatschappelijke instellingen en samenwerkingspartners van de gemeente.

Organisatie opstarten

Als de gemeenteraad instemt met het plan van aanpak, dan neemt de gemeente het voortouw om nog dit jaar een stichting in het leven te roepen die op zoek gaat naar sponsors en subsidiegelden. Ook komt er een Genootschap van de Meermin met ambassadeurs uit alle kernen en disciplines zoals cultuur, heemkunde, onderwijs, sport en bedrijfsleven. Zij leggen de verbinding met inwoners en organisaties in de gemeente.

Blijvende herinneringen

Het feestjaar moet na afloop niet alleen voortleven in het collectief geheugen, maar ook leiden tot blijvende herinneringen, waaraan bewoners en bezoekers tot in lengte van jaren plezier en profijt kunnen hebben. Hierbij valt onder meer te denken aan een (gedeeltelijke) reconstructie van de historische vesting, de realisatie van een 'Vestinghuys' voor oudheidkundige verenigingen en/of een kunstwerk. "Mogelijkheden te over,'' aldus het college, dat nu al reikhalzend uitkijkt naar het jubileumjaar.

Besluitvorming gemeenteraad

Het voorstel van het college voor de viering van 750 jaar Steenbergen staat op de agenda van de gemeenteraad op 5 juni 2019. Naar verwachting neemt de raad vervolgens op 27 juni 2019 een besluit over het voorstel.