Nieuwsbericht Dank voor ieders inzet voor de verkiezingen

Gepubliceerd op: 21 maart 2019 14:25

Gisteren hebben onze inwoners 9.143 stemmen uitgebracht voor de Provinciale Staten- en 8.720 stemmen voor de Waterschapsverkiezingen. Een enthousiast en gedreven team heeft zich gisteren en zelfs tot diep in de nacht optimaal ingezet om deze verkiezingen in goede banen te leiden. Diverse collega's en vrijwillige inwoners hebben hen ondersteund op de stembureaus in al onze kernen. Ik heb gisteren mogen meegenieten van de goede sfeer op de diverse locaties, door de meeste stembureaus te bezoeken en daar de inmiddels welbekende appelflappen uit te delen. 's Avonds heb ik nog even kunnen genieten van het professionele verkiezingsteam van onze medewerksters van burgerzaken en hun teammanager. Wat ben ik trots op de inzet, passie en humor die ik met hen mocht delen. Langs deze weg wil ik dan ook iedereen bedanken, zowel diegenen die zijn komen stemmen als de vele collega's en inwoners die een bijdrage hebben geleverd aan het vele werk. Hierdoor zijn ook deze Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen in onze gemeente Steenbergen weer vlekkeloos verlopen. CHAPEAU !

Burgemeester Ruud van den Belt