Nieuwsbericht Controles agrarische bedrijven

Gepubliceerd op: 02 oktober 2019 16:25

Onlangs zijn er onaangekondigd controles uitgevoerd door de Inspectie SZW in samenwerking met de gemeente Steenbergen bij enkele agrarische bedrijven in onze gemeente. Er werd gecontroleerd op de naleving van de Wet arbeid vreemdelingen (WAV), Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML), de Wet allocatie van arbeidskrachten door intermediairs (WAADI), de Arbeidstijdenwet (ATW), de huisvesting van arbeidsmigranten en de brandveiligheid.
De controles zijn allemaal positief verlopen en de eerste vervolgacties zijn al genomen.

Wat doet de Inspectie SZW?

De Inspectie SZW controleert of werkgevers en werknemers zich houden aan de verschillende wetten, besluiten en regelingen op het terrein van arbeid. Verder spoort de Inspectie fraude, uitbuiting en georganiseerde criminaliteit binnen de keten van werk en inkomen op. Op het werkveld van Sociale Zaken en Werkgelegenheid signaleert ze ontwikkelingen en risico's en meldt deze aan belanghebbende partijen.