Nieuwsbericht Concept nota uiterlijk van bouwwerken

Gepubliceerd op: 17 maart 2020 00:00

Tot en met donderdag 16 april 2020 ligt de concept Nota uiterlijk van bouwwerken gemeente Steenbergen ter inzage met de daarbij behorende lijst waardevolle bouwwerken en de overzichtskaarten. Het betreft een actualisatie van het Welstandbeleidsplan, dat in 2012 voor het laatst gewijzigd is vastgesteld.
U kunt de bekendmaking lezen op onze website. Binnen de gestelde termijn kunt u uw zienswijze naar voren brengen.