Nieuwsbericht College bezoekt West-Brabants Archief (WBA)

Gepubliceerd op: 27 juni 2019 08:40

Op dinsdagmiddag 25 juni heeft het voltallige college vergezeld door de gemeentesecretaris en de gemeentelijke regiefunctionaris WBA (Ronald Riteco) een bezoek gebracht aan het West-Brabants Archief in Bergen op Zoom.

Gemeenschappelijke Regeling

Rond 14.00 startte het bezoek met de ontvangst door de directeur van het WBA Wim Reijnders in het Koetshuis waar het West-Brabants Archief gevestigd is. Hij gaf uitleg over het West-Brabants Archief, een Gemeenschappelijke Regeling gevormd door 9 gemeenten (waaronder Steenbergen) in de zuidwesthoek van Brabant.

archivaris Wim Reijnders geeft uitleg over archiefstuk van Steenbergen aan het college en burgemeester

Digitalisering

Duidelijk werd dat de archiefdienst zich niet langer alleen maar bezig houdt met het bewaren en beschikbaar stellen van een papieren archief, maar dat er al grote stappen gezet zijn met het digitaal beschikbaar stellen van archiefmateriaal. De directeur liet met behulp van hun website (www.westbrabantsarchief.nl) zien dat veel interessant archiefmateriaal ook daar digitaal terug te vinden is.

Authentieke Steenbergse archiefstukken

De uitleg werd afgerond met uitleg over enkele authentieke Steenbergse archiefstukken waaronder de oude keur van Steenbergen uit 1272. Mooie archiefstukken waar enthousiast op gereageerd werd en zeker inspiratie opleverde voor het aankomende 750-jarig bestaan van Steenbergen.

Een archiefstuk van Steenbergen, oude keur met zegels

Vervolgens was er nog een korte rondleiding door het Koetshuis waarin onder andere ook de studiezaal van het WBA gevestigd is, waarna het bezoek zich verplaatste via het Markiezenhofplein naar het archiefbewaarplaats onder het Wilhelminaveld. Heerlijk koel was het daar met 18 graden op deze tropische 25e juni.

In de archiefbewaarplaats werden nog meer authentieke Steenbergse archiefstukken getoond waaronder "de nieuwe keur van Steenbergen" uit 1308 en het originele kaartenboek Steenbergen van landmeter Adan uit 1805. Tot slot was er nog een korte rondleiding door de archiefbewaarplaats.

Nieuwe ideeën en inspiratie voor 750 jaar Steenbergen!

Dit bezoek van het college heeft niet alleen geleid tot meer duidelijkheid over de rol en de mogelijkheden van deze organisatie, maar ook zeker tot nieuwe ideeën en volop inspiratie.