Nieuwsbericht Burgemeester Van den Belt over de stroomuitval

Gepubliceerd op: 22 november 2018 13:15

Op 22 november hadden wij vroeg in de ochtend te maken met een grote stroomuitval in onze gemeente. Dit werd veroorzaakt door brand in een transformatorhuisje. Dit transformatorhuisje viel uit waardoor 7200 huishoudens zonder stroom kwamen te zitten.

Dankzij de professionele inzet en samenwerking van de hulpdiensten is de stroomstoring sneller verholpen dan in eerste instantie de verwachting was. Ik wil hierbij mijn dank uitspreken aan iedereen die zijn of haar steentje heeft bijgedragen aan het oplossen van deze vervelende situatie. Ook bedank ik de medewerkers van het Rode kruis die in allerijl zijn ingevlogen om de kersverse bewoners van het Hof van Nassau te helpen tijdens de stroomuitval. Fijn om te zien dat we in dit soort situaties met z'n allen de schouders eronder kunnen zetten.

Fijn ook dat u als inwoner begrip toont voor situaties zoals deze die onverwachts ontstaan. Ik hoop dat u zonder al te veel hinder uw dagelijkse werkzaamheden weer kunt oppakken.

Burgemeester Van den Belt