gemeente Steenbergen | Brandweer Steenbergen op zoek naar jeugdbrandweer leden

Nieuwsbericht Brandweer Steenbergen op zoek naar jeugdbrandweer leden

Gepubliceerd op: 16 september 2021 14:00

Alles leren over de brandweer. Kleine branden blussen of ongelukken leren oplossen. EHBO training volgen. Jezelf leren kennen en een echte teamspeler worden. Zomaar een paar voorbeelden van waar jeugdleden mee te maken krijgen bij de jeugdbrandweer. De brandweer Steenbergen zoekt serieuze en enthousiaste jongens en meiden tussen de 10 en 18 jaar die alles willen leren over het brandweervak en misschien later een mooie bijdrage aan de samenleving willen leveren.

Hoe werkt het?

Samen met de Posten Dinteloord, Kruisland en Nieuw-Vossemeer komen de jongeren elke twee weken als groep 's avonds bij elkaar voor theorie en of praktijklessen. In de praktijklessen worden uitleg gegeven over alle brandblusmiddelen, een reanimatiecursus gegeven of met een brandweerauto geoefend. We simuleren een brand en focussen ons op de regels en procedures hoe we de brand zo veilig mogelijk kunnen blussen.

Bij de theorielessen worden onderwerpen als persoonlijke veiligheid of levensreddende handelingen behandeld. Bij een praktijkles komt bijvoorbeeld het echte bluswerk en de brandblusmiddelen aan de orde.

Aan de jeugdbrandweer zijn geen andere risico's verbonden dan die je ook bij de gewone sporten kunt oplopen. Door de speciale kleding zoals je eigen helm, blusoveral, handschoenen en veiligheidslaarzen ben je zeer goed beschermd. Deze kleding krijg je in bruikleen zolang je jeugdlid bent.

Jezelf ontwikkelen

Bij de jeugdbrandweer leren jongeren positief denken en begrip opbrengen voor anderen. Samen leren en samen als team werken om zo nagespeelde problemen (bijvoorbeeld branden of kleine ongelukken) op te lossen. De jeugdbrandweer zit vol met techniek, omgaan met ge√ľniformeerde beroepen, maar ook speelt het aanleren van leiderschap een rol.

Gezelligheid

Natuurlijk zijn we niet alleen bezig met presteren en leren. Ook is er ruimte voor gezelligheid en ontspanning. Tijdens de jeugdbrandweer-opleiding ontstaan hechte vriendschappen en teambanden. Dat is belangrijk, want daardoor durf je elkaar aan te spreken op plichtsbesef, op tijd komen, collegiale aspecten en het klaar staan voor anderen.

Over de jeugdbrandweer

De jeugdbrandweer is een onderdeel van de Regionale brandweer en is een 'kweekvijver' van jongeren die mogelijk later door willen stromen naar de actieve brandweer. Bij de jeugdbrandweer leren jongeren in theorie en praktijk alles over de brandweer. We testen kennis door wedstrijden en proeven. Zo hoopt de brandweer leden enthousiast te maken om na hun 18e jaar door te stromen naar de actieve brandweer.

Ongeveer 30% van alle brandweermensen is bij de jeugdbrandweer begonnen. De overige oud-jeugdleden zijn bijvoorbeeld bedrijfshulpverlener (BHV) in het bedrijf waar ze werken. Of ze gaan zelf tijdelijk als jeugdleider aan het werk om jonge mensen zoals jij enthousiast te maken voor het brandweervak.

Burgemeester Ruud van den Belt maakte onlangs in de brandweerkazerne van Steenbergen kennis met de initiatiefnemers van de jeugdbrandweer en juicht hun plannen van harte toe. ,,Het is van groot belang voor onze veiligheid om het vrijwilligerskorps ook voor de toekomst op peil te houden. Ik heb veel respect voor alle brandweervrijwilligers, die bij nacht en ontij voor ons allemaal klaarstaan. Van mijn eigen zoon weet ik bovendien hoe leuk en leerzaam het voor jongeren is om zich aan te sluiten bij de jeugdbrandweer. Ik ben trots op het enthousiasme en de grote betrokkenheid van de initiatiefnemers en waardeer het ook zeer dat zij er de hele gemeente bij betrekken."

Aanmelden?

Aanmelden voor de jeugdbrandweer kan via jeugdbrandweersteenbergen@brandweermwb.nl. Zie ook Facebook