Artikel Voorkomen dat de leefbaarheid ten onder gaat

Na een dringende oproep van de winkeliersverenigingen Ons Steenbergen en Dinteloord Winkeloord, om op 3 maart uit de huidige lockdown te mogen, probeert burgemeester Ruud van den Belt bij premier Rutte een lans te breken voor winkels, horeca en culturele voorzieningen in de gemeente Steenbergen. "Het behoud daarvan is van cruciaal belang voor de leefbaarheid in alle kernen van onze gemeenschap", stelt Van den Belt, waarbij hij opteert voor een proefopenstelling.

Ons Steenbergen en Dinteloord Winkeloord richtten zich afgelopen weekend rechtstreeks tot de burgemeester. "Zulke noodkreten gaan mij als burgervader natuurlijk aan het hart, maar tegelijkertijd ben ik als bevoegd gezag verantwoordelijk voor de handhaving van de Covid-wet. Die spagaat wordt steeds groter, naarmate de sociaal-maatschappelijke crisis de overhand begint te krijgen."

"We begrijpen allemaal dat de gezondheidscrisis de hoogste prioriteit heeft, maar moeten ook blijven zoeken naar het noodzakelijke evenwicht, zodat de economie en de leefbaarheid niet nog verder in het gedrang komen. Zeker in gemeentes als de onze, hebben winkels, horecagelegenheden en culturele accommodaties vaak een spilfunctie in de samenleving. Als zulke voorzieningen verdwijnen, hebben we met z'n allen een nog groter probleem.
Ik kan geen ijzer met handen breken, maar wel mijn begrip tonen voor de situatie waarin onze ondernemers zich bevinden, zoals zij zich omgekeerd ongetwijfeld in mijn positie kunnen inleven."

In zijn brief aan premier Mark Rutte en voorzitter Theo Weterings van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant brengt Van den Belt de problematiek nadrukkelijk onder hun aandacht. Hij wijst hierbij op de grote maatschappelijke betrokkenheid van zowel de ondernemers als de inwoners van de gemeente Steenbergen. "Dankzij al deze mensen hebben we de coronacrisis tot nu toe meer dan behoorlijk het hoofd kunnen bieden", schrijft de burgemeester.

"Dus mogen we er ook op vertrouwen dat zij, onder de noodzakelijke voorschriften, kunnen omgaan met meer bewegingsruimte. Ook kunnen we volgens mij de negatieve teneur doorbreken, door de nadruk te gaan leggen op wat wél mag, in plaats van wat er niet mag. Uiteraard in combinatie met het inentingsprogramma, moeten we samen voor een route uit de crisis zorgen en voorkomen dat de leefbaarheid voor die tijd onherstelbare schade heeft opgelopen."

Van den Belt wil hierbij zeker een proefopenstelling van winkels, horeca en de culturele sector niet uitsluiten en heeft dit ook aangeboden in zijn brief aan de premier en de voorzitter van de Veiligheidsregio.

Burgemeester van den Belt