gemeente Steenbergen | Meer mogelijkheden voor buiten sporten in de openbare ruimte

Artikel Meer mogelijkheden voor buiten sporten in de openbare ruimte

Gemeente Steenbergen biedt inwoners, verenigingen en sportclubs nieuwe mogelijkheden om meer buiten te sporten dan tot voor kort mogelijk was. Buiten sporten kan onder begeleiding niet alleen op sportparken, maar wordt nu ook toegestaan op bepaalde locaties in de openbare ruimte van de gemeente Steenbergen. Ook binnensporters die gezamenlijk en onder begeleiding weer lekker in beweging willen komen, kunnen van deze buitenlocaties gebruik gaan maken. Binnen de geldende corona-richtlijnen uiteraard.

Verenigingen en sportclubs zijn op woensdag 14 april per mail geïnformeerd over de mogelijkheden om gebruik te maken van deze locaties in de openbare ruimte.
Heeft u deze berichtgeving niet ontvangen? Bekijk dan onderstaande informatie.

Sporten in de openbare ruimte

De gemeente Steenbergen biedt inwoners, verenigingen en sportclubs de mogelijkheid om te sprten op bepaalde locaties in de openbare ruimte.
Om vinger aan de pols te houden bij alle activiteiten en om ervoor te zorgen dat men elkaar niet gaat verdringen op locaties, gelden onderstaande voorwaarden:

 • Uw activiteit voor begeleid sporten in groepsverband wordt uitgevoerd binnen de geldende corona-richtlijnen.
 • Uw activiteit voor begeleid sporten in groepsverband vindt alleen plaats op locaties en tijdstippen waar de gemeente toestemming voor heeft gegeven. De locaties zijn bekend bij onze boa's en de wijkagenten. Zij zullen in hun rondes ook toezien op veilig sporten in de openbare ruimte.
 • Activiteiten en wensen ten aanzien van locatie(s) en tijdstip(pen) worden geïnventariseerd door onze sportcoaches. U kunt hiervoor contact opnemen met Sigrid Noordijk, via s.noordijk@ssnb.nl. Belangrijk is daarbij dat u ons laat weten op welke manier u invulling geeft aan corona-maatregelen zoals voldoende afstand houden tijdens de activiteit en het weren van publiek.

De inventarisatie wordt besproken door medewerkers van de gemeente Steenbergen. Daarbij kan het zijn dat we buitensportverenigingen benaderen met de vraag of het mogelijk is om af en toe ook gebruik te maken van de sportparken – buiten reguliere trainingen.
Per mail informeren wij u over de definitieve invulling van locaties en tijdstippen. We sluiten zoveel mogelijk op de aanvragen. Wanneer dat niet lukt, nemen wij contact met u op.

Locaties ten behoeve van begeleid buiten sporten:

 • Steenbergen
  Parkeerterrein voor het gemeentehuis
  Veld bij de Jumbo – Irisstraat/Molenweg/Oudlandsestraat
  Terrein om/bij het jeugdhonk aan de Wipstraat
  Parkeerterrein bij zwembad de Meermin
  Parkeerterrein aan de Seringenlaan (tussen de sportvelden in)
 • Welberg
  Plein tussen gemeenschapshuis de Vaert en basisschool Pius X
 • Dinteloord
  Parkeerterrein bij de sportvelden aan de Steenbergseweg
  Parkeerterrein bij de Buitelstee – zowel aanpalend als het terrein er tegenover aan de Van Oldenbarneveldtstraat
  Parkeerterrein bij Zwembad Aquadintel – aan de Dorus Rijkersstraat
 • De Heen
  (Speel)veld: ingang via de Langeweg.
 • Kruisland
  Parkeerterrein Het Hoogje