gemeente Steenbergen | Maatregelen coronavirus met betrekking tot arbeidsmigranten en huisvesting

Nieuwsbericht Maatregelen coronavirus met betrekking tot arbeidsmigranten en huisvesting

Gepubliceerd op: 01 januari 2021 19:20

Naast de steunmaatregelen voor ondernemers is er een centraal contactpunt ingericht bij de gemeente via steunmaatregelen@gemeente-steenbergen.nl.

Naast deze maatregelen heeft de gemeente besloten om ondernemers uitstel te verlenen voor het indienen van een plan voor huisvesting van arbeidsmigranten. Ondernemers hadden een termijn van 6 maanden na vaststellen van het beleid. Dit wordt verlengd met 6 maanden. Daarnaast heeft de gemeente ondernemers in een brief gevraagd, ook voor de doelgroep arbeidsmigranten, extra alert te zijn of de maatregelen (indien nodig in hun eigen taal) van de rijksoverheid aan iedereen duidelijk overgebracht zijn/ worden.

De gemeente roept werkgevers op hun verantwoordelijkheid te pakken richting hun arbeiders. Hygiënische omstandigheden, de mogelijkheid om afstand te bewaren, werknemers informeren over Nederlandse maatregelen, enzovoorts. 
Overkoepelend is aandacht gevraagd voor een veilige omgeving.

Op de website van de rijksoverheid vindt u de richtlijnen in meerdere talen.

Aangezien werkgevers ook bij gebaat zijn dat de toch al zo schaarse arbeidskrachten van dit moment gezond en virusvrij blijven, gaan we ervanuit dat iedereen zich aan de regels houdt, en ook gebruik maakt van de beschikbare communicatiemiddelen om ook anderstaligen op de regels te wijzen. Dit alles om SAMEN de strijd aan te gaan tegen Corona.

Voor meer informatie over de landelijke maatregelen en richtlijnen verwijzen wij u graag naar onderstaande bronnen.

Rijksoverheid

Gemeente Steenbergen

Overige