gemeente Steenbergen | Een AED voor een Hartveilige woonomgeving

Artikel Een AED voor een Hartveilige woonomgeving

Foto van een gezin van de hartveilig folder

Een AED voor een Hartveilige woonomgeving

omdat bij een hartstilstand elke seconde telt! foto van een AED apparaat

De gemeente Steenbergen bouwt aan een dekkend AED Netwerk. Daarom laten we AED's installeren aan de gevels van de woningen en organisaties. Bij een eventuele hartstilstand is een AED (Automatische Externe Defibrillator) nu altijd binnen handbereik – een veilige gedachte.

Als u dat wilt, en als er in uw buurt nog geen AED is, kan ook aan uw woning of pand een City AED geplaatst worden. Dan is er 24/7 een AED bij u in de buurt en helpt u uw buurt hartveiliger te maken.

4 vragen over de AED's

Waarom laat de gemeente City AED's plaatsen?

Bij een hartstilstand daalt de overlevingskans met 10% per minuut. Snel reanimeren is daarom van levensbelang. Als er binnen 6 minuten met een AED wordt gereanimeerd, dan verdubbelt de overlevings- kans. De ambulance mag er 15 minuten over doen om bij het slacht- offer te komen en dat kan te laat zijn. Daarom zorgen wij ervoor dat er een City AED dicht bij de woning is en 24/7 bereikbaar is voor
u en voor (burger)hulpverleners. Daarmee is uw woonomgeving voortaan weer een stukje veiliger. De gemeente draagt daar samen met Stichting AED Platform Nederland graag aan bij.

Op welke plekken zijn AED'S gewenst?

Binnen de gemeente worden de AED's verspreid geplaatst, zodat binnen 6 minuten een AED bij het slachtoffer kan zijn. Als eerste worden er City AED's aan gemeentelijke gebouwen geplaatst. Op de plekken waar dan nog geen AED hangt, willen we deze aan woningen en (bedrijfs)gebouwen gaan hangen. De kosten van de AED met bijbehorende buitenkast worden door de gemeente betaald. Bent u bereid een City AED aan uw huis/ gebouw te laten plaatsen, laat dat dan aan de gemeente weten. Wordt uw adres geselecteerd dan krijgt u een AED toegewezen en komt een installateur langs voor de montage.

Wat zijn de spelregels voor een City AED aan uw muur?

De City AED wordt beschikbaar gesteld door Stichting AED Platform Nederland. Omdat de AED onderdeel wordt van het AED Netwerk in de gemeente zijn er een aantal spelregels waar u rekening mee moet houden, zoals een goede ondergrond, een stroomvoorziening, of dat de City AED goed bereikbaar en in het zicht komt te hangen. AED zal met u een contract aangaan.

Hoe laat u de gemeente weten dat u bereid bent een City AED te laten plaatsen?

Wilt u meedoen? Voor alle voorwaarden en aanmelden gaat u naar het aanmeldformulier