Artikel Bijlage 3 Woensdrecht

Opvallend in de cijfers van Woensdrecht:

  • overgewicht: vooral de leeftijdscategorie 65-plussers valt hier op. Ook bij volwassenen tussen de 19 en 65 jaar neemt het aantal mensen met overgewicht toe. Onder jongeren daalt het aantal (middelbare) scholieren met overgewicht juist.
  • roken: de laatste twee jaar neemt het aantal rokers in de tweede klas van het voortgezet onderwijs toe. Onder 19-65-jarigen is de laatste vier jaar juist een aanzienlijke daling te zien.
  • alcohol: 1/5 van de leerlingen uit de tweede klas middelbaar onderwijs drinkt wel
  • eens alcohol. Het aantal zware drinkers onder volwassenen (19-65 jr) laat al jaren een dalende lijn zien. Ook onder 65-plussers is de laatste vier jaar een daling geconstateerd tot onder het Brabantse Wal- en West-Brabantse gemiddelde.
  • drugs: hoewel cijfers over drugsgebruik vaak weinig betrouwbaar zijn, lijkt drugsgebruik in de tweede klas van het voortgezet onderwijs wel een item in de gemeente Woensdrecht.
  • psychisch: de afgelopen vier jaar is het percentage volwassenen (19-65 jr) dat zich psychisch ongezond voelt toegenomen met 5% tot 20%. Dit is hoger dan het West-Brabants gemiddelde.
  • eenzaamheid: het aantal volwassenen dat zich eenzaam zegt te voelen is weliswaar lager dan in de provincie, maar neemt in Woensdrecht wel in gelijke tred toe als in West-Brabant. Bij 65-plussers zelfs tot een percentage van 49%.
  • depressie of angststoornis: het percentage ouderen in Woensdrecht met een matig tot hoog risico op een angststoornis of depressie bedraagt 43%. Dit komt overeen met het gemiddelde in West-Brabant.

In Woensdrecht volgt er binnenkort een activiteitenplan met actiekaarten. Daarin staat beschreven welke activiteiten er lokaal ondernomen worden om in te gaan op deze ontwikkelingen.

Wethouder Lars van der Beek: "We letten met name op de tendensen die de cijfers laten zien. Daarin zie je effect terug van het beleid dat we voeren, al is het niet altijd binnen alle leeftijdscategorie├źn of op alle vlakken. Daarnaast zetten we sterk in op preventie. Het resultaat daarvan blijft lastig meetbaar maar is onmiskenbaar heel belangrijk."