Artikel Bijlage 2 Bergen op Zoom

Een aantal opvallende cijfers in Bergen op Zoom:

  • Er is een groei in het percentage mensen met overgewicht. Dat is bij jongeren, volwassenen en ouderen het geval. Om dit percentage terug te dringen, heeft de F!TFabriek een belangrijke rol. Ook zetten we bijvoorbeeld in op de 'Gezonde School'. Gezonde school is een programma dat scholen helpt om te werken aan een gezonde leefstijl. Met een stappenplan wordt gewerkt aan verschillende thema's. Zo wordt gezonde leefstijl dagelijkse praktijk.
  • Het percentage jongeren (2e klas voortgezet onderwijs) dat wel eens alcohol drinkt is lager dan het West-Brabantse gemiddelde. En ook lager dan in Steenbergen en Woensdrecht.
  • Het drugsgebruik bij jongeren is al jaren boven het West-Brabantse gemiddelde. En is gestegen de afgelopen periode. Daarom vinden er verschillende voorlichtingen plaats. Deze zijn voor jongeren, hun ouders, maar ook voor bijv. sportorganisaties. En er vinden trainingen op het gebied van deskundigheidsbevordering. Zo kunnen professionals zorgwekkende signalen beter en eerder herkennen,
  • Het percentage volwassenen dat rookt is hoger dan het gemiddelde in West-Brabant en ook hoger dan in de andere Brabantse Wal gemeenten. Om met dit onderwerp aan de slag te gaan, heeft de GGD bij het Ministerie van VWS hun interesse getoond in de financiĆ«le middelen om te komen tot een rookvrije generatie.
  • Een groter percentage volwassenen en ouderen voelt zich psychisch ongezond.
  • Het aantal volwassenen en ouderen dat zich eenzaam voelt neemt toe.