Nieuwsbericht Bezwaarschriftencommissie houdt een hoorzitting op 8 mei

Gepubliceerd op: 23 april 2019 10:00

Op woensdag 8 mei 2019 om 9.15 uur behandelt de Commissie Bezwaarschriften vier bezwaarschriften gericht tegen Wijzigingsbesluit Waardevolle en Monumentale Bomenlijst van het college d.d. 28 februari 2019 waarbij is besloten om de 9 platanen aan de Kruispoort van de bomenlijst te verwijderen.

De behandeling van de bezwaarschriften door de commissie is openbaar.

Belanghebbenden kunnen de stukken inzien op het gemeentehuis. Zij kunnen daartoe een afspraak maken met het secretariaat van de bezwaarschriftencommissie, telefonisch bereikbaar via 0167-543 420.