Nieuwsbericht Bezwaarschriftencommissie houdt een hoorzitting op 13 november

Gepubliceerd op: 06 november 2019 13:05

Op woensdag 13 november 2019 om

09.15 uur behandelt de Commissie Bezwaarschriften een bezwaarschrift gericht tegen een besluit van het college waarbij een omgevingsvergunning is verleend voor het verbouwen van een horecapand op een perceel in Steenbergen.

09.45 uur behandelt de Commissie Bezwaarschriften een bezwaarschrift gericht tegen een besluit van het college waarbij twee verzoeken om vaststelling om maatwerkvoorschriften ingediend door een aardappelhandel in Dinteloord zijn afgewezen en waarin is besloten dat een dwangsom is verschuldigd voor het niet tijdig beslissen op deze verzoeken.

De behandeling van de bezwaarschriften door de commissie is openbaar.

Belanghebbenden kunnen de stukken inzien op het gemeentehuis. Zij kunnen daartoe een afspraak maken met het secretariaat van de bezwaarschriftencommissie, telefonisch bereikbaar via 0167-543 420.