Nieuwsbericht Bezwaarschriftencommissie houdt een hoorzitting op 13 juni

Gepubliceerd op: 31 mei 2018 16:20

Op woensdag 13 juni 2018 om 9:00 uur behandelt de Commissie Bezwaarschriften een bezwaarschrift gericht tegen het besluit van de burgemeester waarbij een last onder bestuursdwang is opgelegd inhoudende de sluiting van de loods aan de Oostgroeneweg 1 in Dinteloord.

Om 9.30 uur behandelt de commissie een bezwaarschrift gericht tegen het besluit van de burgemeester waarbij een verzoek om tussentijdse opheffing van de sluiting van de loods aan de Oostgroeneweg 1 in Dinteloord is afgewezen.

De behandeling van de bezwaarschriften door de commissie is openbaar.

Belanghebbenden kunnen de stukken inzien op het gemeentehuis. Zij kunnen daartoe een afspraak maken met het secretariaat van de bezwaarschriftencommissie, telefonisch bereikbaar via 0167-543 420.