Nieuwsbericht Bezwaarschriftencommissie houdt een hoorzitting op 11september

Gepubliceerd op: 02 september 2019 08:35

Op woensdag 11 september 2019 om

9.15 uur behandelt de Commissie Bezwaarschriften een bezwaarschrift gericht tegen een besluit waarbij het college een last onder dwangsom heeft opgelegd om de zonder omgevingsvergunning gebouwde chalet/berging te verwijderen en verwijderd te houden en het opslaan en verkopen van scooters en onderdelen van scooters te beëindigen en beëindigd te houden op een perceel in De Heen.

9.45 uur behandelt de Commissie Bezwaarschriften een bezwaarschrift gericht tegen een besluit d.d. 28 mei 2019 waarbij het college een last onder dwangsom heeft opgelegd om het laten overnachten van vrachtwagenchauffeurs op een terrein in Dinteloord te beëindigen en beëindigd te houden.

10.15 uur behandelt de Commissie Bezwaarschriften een bezwaarschrift gericht tegen een besluit waarbij het college een omgevingsvergunning heeft verleend voor de realisatie van de herinrichting centrum Haven Dinteloord.

10.45 uur behandelt de Commissie Bezwaarschriften een bezwaarschrift gericht tegen een besluit waarbij het college een verzoek om tegemoetkoming in de planschade voor een object in Kruisland heeft toegekend.

11.15 uur behandelt de Commissie Bezwaarschriften een bezwaarschrift gericht tegen een besluit waarbij het college een verzoek om tegemoetkoming in de planschade voor een object in Kruisland heeft toegekend.

De behandeling van de bezwaarschriften door de commissie is openbaar.

Belanghebbenden kunnen de stukken inzien op het gemeentehuis. Zij kunnen daartoe een afspraak maken met het secretariaat van de bezwaarschriftencommissie, telefonisch bereikbaar via 0167-543 420.