Nieuwsbericht Bezwaarschriftencommissie houdt een hoorzitting

Gepubliceerd op: 01 oktober 2019 09:00

Op woensdag 9 oktober 2019 om

  • 9.15 uur behandelt de Commissie Bezwaarschriften acht bezwaarschriften gericht tegen een besluit van het college waarbij een omgevingsvergunning is verleend voor het bouwen vanĀ  acht woningen aan de Oost-Havendijk 1 t/m 15 in Steenbergen.
  • 10.00 uur behandelt de Commissie Bezwaarschriften een bezwaarschrift gericht tegen een besluit van het college waarbij een verzoek om invordering van een dwangsom op een perceel in Steenbergen is afgewezen.

De behandeling van de bezwaarschriften door de commissie is openbaar.

Belanghebbenden kunnen de stukken inzien op het gemeentehuis. Zij kunnen daartoe een afspraak maken met het secretariaat van de bezwaarschriftencommissie, telefonisch bereikbaar via 0167-543 420.