gemeente Steenbergen | Aardwarmte in de gemeente Steenbergen

Nieuwsbericht Aardwarmte in de gemeente Steenbergen

Gepubliceerd op: 02 maart 2021 13:20

In de gemeente Steenbergen wordt van 8 tot en met 27 maart onderzoek uitgevoerd in de ondergrond. Dit heet seismisch onderzoek. Tijdens dit onderzoek worden geluidsgolven de grond ingestuurd om de dikte en ligging van de onderliggende aardlagen in kaart te brengen. Het onderzoek in Steenbergen is onderdeel van een landelijk onderzoek om in te kunnen schatten waar in Nederland de inzet van aardwarmte als duurzame energiebron haalbaar is. Het onderzoek is een verkenning, het winnen van aardwarmte maakt er geen onderdeel van uit.

Aardwarmte 

Aardwarmte is warm water wat in diepere grondlagen zit (vaak op een diepte van 1,5 tot 4 km). Hoe dieper in de aarde, hoe warmer het water is. Dit water wordt opgepompt en via leidingen naar de afnemers gebracht (huishoudens, kantoren, glastuinbouw, lichte industrie). De CO2-uitstoot is bij aardwarmte veel lager dan bij aardgas en kan gebruikt blijven worden. Daarmee levert deze bron een belangrijke bijdrage aan een duurzame energievoorziening in Nederland.

Werkzaamheden

Bewoners en bedrijven in de directe omgeving van de werkzaamheden ontvangen voor de werkzaamheden een brief met meer informatie. De verwachting is dat de omgeving niet veel overlast van de werkzaamheden ervaart, maar wellicht is er iets te horen of zijn trillingen voelbaar.
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat financiert dit onderzoek met de naam 'Seismische Campagne Aardwarmte Nederland' (SCAN). SCAN wordt uitgevoerd door TNO en EBN (Energie Beheer Nederland).

Meer informatie 

Op www.scanaardwarmte.nl staat meer informatie over het onderzoek en daar is een filmpje te vinden over het werk dat uitgevoerd wordt. Op deze website staan binnenkort ook de locaties van het seismisch onderzoek in de regio en alle updates over de werkzaamheden