Nieuwsbericht Aanvragen Koninklijke onderscheiding vóór 15 juli 2019

Gepubliceerd op: 28 mei 2019 13:00

Op vrijdag 26 april jl. was het weer zo ver, de traditionele lintjesregen. Ook in Steenbergen werden mensen Koninklijk onderscheiden. Dit keer kregen maarliefst 12 inwoners de versierselen opgespeld die horen bij het lidmaatschap in de Orde van Oranje-Nassau. Eén inwoonster bleek zelfs te zijn benoemd tot Ridder in die orde. De burgemeester reikte deze onderscheidingen uit in het gemeentehuis en aansluitend was er een gezellige receptie voor de nieuw onderscheiden inwoners, voor de eerder gedecoreerden en voor leden van de gemeenteraad.

Eerder dit jaar mocht de burgemeester al 2 inwoners laten weten dat Zijne Majesteit de Koning hen had onderscheiden. En van hen werd benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau en de ander zelfs tot Officier. Op 30 april jongstleden werd bekend dat er nog een inwoner benoemd was tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.

Dit jaar dus een echte lintjesregen met veel nieuw gedecoreerden in onze gemeente.

Oproep: meld inwoners aan

De burgemeester roept iedereen die iemand kent waarvan men vindt, dat die ook in aanmerking zou moeten komen voor een onderscheiding, dit te melden. Het gaat om inwoners van de gemeente Steenbergen die zich al lange tijd inzetten in hun vereniging, of in hun buurt of dorp. Men kan de eerste aanzet geven om hem of haar in 2020 te laten delen in de lintjesregen.

Op www.lintjes.nl staat hoe dat werkt. Ook is er een aanvraagformulier en achtergronden te vinden over ons Nederlandse decoratiestelsel. Als men geen toegang heeft tot het internet, kan men contact opnemen met John van den Hof, de kabinetschef van de burgemeester. Hij is op werkdagen bereikbaar op het gemeentehuis (telefonisch via 140167).

Men dient er rekening mee te houden dat voorstellen voor het toekennen van onderscheidingen op vrijdag 24 april volgend jaar al voor 15 juli 2019 ingediend moeten zijn bij de burgemeester.