gemeente Steenbergen | Versoepeling TONK regeling voor inwoners met minder inkomsten door Corona

Nieuwsbericht Versoepeling TONK regeling voor inwoners met minder inkomsten door Corona

Gepubliceerd op: 26 mei 2021 13:30

Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de coronamaatregelen zijn er banen verdwenen en veel ondernemers kunnen hun werk niet of maar deels uitoefenen. Hierdoor hebben veel mensen minder inkomen dan voorheen. Zij hebben daarom mogelijk moeite om hun woonkosten te betalen. Om hen tijdelijk te helpen is er de TONK. De voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen, zijn in mei versoepeld, zodat meer inwoners recht hebben op deze regeling.

Wat is de TONK?

De TONK is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Dit is geld van de gemeente voor als u weinig inkomen heeft als gevolg van de coronamaatregelen. En als u hierdoor problemen heeft met het betalen van uw woonkosten. Het gaat dan om de huur of de hypotheekrente, de kosten van bijvoorbeeld elektriciteit, gas en water.
De TONK-uitkering is een vorm van bijzondere bijstand (Participatiewet).
Wat zijn de nieuwe voorwaarden voor de TONK?

  • U kunt in aanmerking komen voor een TONK-uitkering als u voldoet aan deze voorwaarden:
  • U heeft in januari, februari, maart of april 2021 ten minste 25% minder inkomen ten opzichte van januari 2020.
  • Dit verlies aan inkomen komt door de coronamaatregelen.
  • U heeft als inwoner van Steenbergen op dit moment als alleenstaande minder dan € 31.340,00 en indien u een huishouden vormt met een partner en/of kinderen € 62.680,00 aan beschikbaar vermogen. Het begrip vermogen gaat bijvoorbeeld om contant geld, geld op de (spaar)rekening van uzelf, uw eventuele partner en kind(eren), en de waarde van beleggingen of cryptovaluta zoals bijvoorbeeld bitcoins.
  • Bent u ondernemer? Vermogen in uw onderneming hoeft u niet mee te tellen. Een tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL) of voor loonkosten (NOW) ook niet.
  • Het percentage van de inkomsten besteed aan woonlasten is verlaagd naar 25% (was 35%)
  • U woont in een woning waarvan u de hoofdhuurder of de eigenaar bent.

Wat is er veranderd ten opzichte van de eerdere regeling?

We hebben de voorwaarden laagdrempeliger gemaakt. De belangrijkste twee wijzigingen zijn: een verdubbeling van de financiële bijdrage en een verlaging van het percentage van het inkomen dat maandelijks besteed wordt aan de noodzakelijke woonlasten. Als gevolg van de wijzigingen komen nu meer Steenbergse huishoudens in aanmerking voor een TONK bijdrage dan in de oude regeling.
Veel mensen denken dat het om een lening gaat, dit is niet het geval. De TONK is een gift.

TONK als laatste mogelijkheid

Heeft u misschien recht op een andere financiële regeling of uitkering, zoals een toeslag van UWV op uw WW-uitkering? Dan moet u die eerst aanvragen. Komt u niet in aanmerking voor een andere regeling? Of heeft u met deze regeling erbij nog te weinig inkomen om uw woonkosten te betalen? Dan kunt u recht hebben op de TONK-uitkering.
Bent u ondernemer en heeft u een Tozo-uitkering? Dan kan de TONK hierop een aanvulling zijn.

Hoe hoog is de TONK-uitkering?

Dat hangt af van uw situatie. Om de hoogte van de TONK-uitkering te berekenen kijken we naar:
• de hoogte van uw (woon)kosten, na aftrek van eventuele huur- of woonkostentoeslag;
• uw inkomen op dit moment;

Hoe lang duurt de TONK-uitkering?

U kunt de TONK-uitkering in de periode maart 2021 tot en met juni 2021 aanvragen.
Deze uitkering wordt in 1 bedrag, éénmalig aan u verstrekt.

TONK al aangevraagd?

Heeft u TONK reeds aangevraagd vóór 25 mei, heeft u een vergoeding gekregen, maar heeft u misschien recht op een hogere vergoeding? Of heeft u TONK aangevraagd, maar kreeg u een afwijzing en komt u misschien nu wel in aanmerking voor TONK? Dan hoeft zelf niets te doen. Wij regelen dit voor u.