Nieuwsbericht “Inwoners verdienen compliment”

Gepubliceerd op: 10 februari 2020 10:15

Eind 2019 zijn de resultaten bekend geworden van één jaar omgekeerd inzamelen. Inwoners hebben hun gemiddelde hoeveelheid restafval weten terug te brengen tot 150 kilo per persoon. Ter vergelijk: bij de laatste meting in 2015 was die hoeveelheid nog 249 kilogram per inwoner.

Naast het dalend aantal kilo's restafval zien we ook dat de hoeveelheid plastic verpakkingsafval en drankenkartons enorm is toegenomen, voor het omgekeerd inzamelen was dit 10,8 kilo per inwoner, na 1 jaar omgekeerd inzamelen stond de teller op 27,5 kilogram per inwoner. "Dat betekent dat we meer en beter afval zijn gaan scheiden. Daarover zijn we erg tevreden. Complimenten voor onze inwoners!". Aldus verantwoordelijk wethouder Baartmans. De gemeente wil deze stijgende lijn graag vasthouden en streeft daarom in 2020 naar 100 kilogram restafval per persoon. Er valt nog meer winst te behalen op de hoeveelheid grof restafval en de kwaliteit van het aangeleverde plastic verpakkingsafval en drankenkartons. Komend jaar worden inwoners extra voorgelicht over hoe ze samen in 2020 het afval nog beter kunnen scheiden.

Toelichting werkwijze en resultaten

Het wordt inwoners bij omgekeerd inzamelen gemakkelijker gemaakt om de recyclebare stromen te scheiden: plastic verpakkingsafval/drankenkartons (PD), groente-, fruit- en tuinafval (GFT) en oud papier en karton (OPK) worden zoveel mogelijk aan huis opgehaald. Voor restafval moeten inwoners nu iets meer moeite doen en het zelf wegbrengen naar een ondergrondse verzamelcontainer. In het buitengebied wordt het restafval nog wel aan huis ingezameld. De resultaten tonen aan, dat het merendeel van de inwoners inmiddels het afval gescheiden aanbiedt en het restafval wegbrengt naar containers.

Het omgekeerd inzamelen heeft in het eerste jaar een groot effect gehad op het aandeel zogeheten fijn restafval. Dat is het restafval dat naar de ondergrondse restafvalcontainers wordt gebracht. Een afname van 4335,8 ton naar 2452,5 ton, een daling van 173 kg naar 98 kg per inwoner. Een uitzonderlijk resultaat. Dat zien we ook bij grote toename van de hoeveelheid ingezameld plastic verpakkingsafval en drankenkartons; van 270 ton naar 690 ton, per inwoner betekent dit een toename van bijna 16,7 kilo. De gemeente is ervan overtuigd dat de hoeveelheid van 150 kilo grof en fijn restafval per persoon zelfs nog verder omlaag kan omdat er nog steeds recyclebare stromen (dus grondstoffen) in het restafval zitten. Verder wordt nog gekeken naar concrete acties voor de milieustraat, om de hoeveelheid grof restafval verder terug te brengen, want 52 kg per inwoner is nog erg veel.

Wethouder Baartmans voegt toe: "We zijn goed op weg, de sterke daling tussen april 2018 en maart 2019 laat zien dat de doelstelling 100 kg restafval per inwoner zeker haalbaar is. Nu is de tijd om door te pakken en ook in 2020 de hoeveelheid fijn en grof restafval verder te verminderen."