Nieuwsbericht 75 jaar vrijheid herdenken en vieren

Gepubliceerd op: 06 mei 2019 08:35

logo gemeente Steenbergen herdenkt

Op 5 mei vieren we in heel Nederland dat we in vrijheid leven. Dit jaar is het 75 jaar geleden dat West-Brabant werd bevrijd in de Slag om de Schelde. In 2019 en 2020 herdenken en vieren we de bevrijding in onze gemeente met activiteiten voor jong en oud. De werkgroep 75 jaar bevrijding, met vertegenwoordigers uit bijna alle kernen, heeft een programma samengesteld. Verenigingen en andere groepen inwoners hebben het programma uitgewerkt en ingevuld met een diversiteit aan activiteiten.

Slag om de Schelde

In 2019 is het 75 jaar geleden dat West-Brabant werd bevrijd in de Slag om de Schelde. Na een zware strijd van vijf weken met aan beide kanten duizenden slachtoffers, was de Scheldemonding vrij zodat de geallieerden de haven van Antwerpen konden gebruiken. Alleen daardoor kon de verdere bevrijding van West-Europa worden gerealiseerd. Het laatste, zware gevecht in het Brabantse deel van deze slag, vond plaats in onze gemeente, vooral bij Welberg.

'Vrijheid vieren'

Angelo Somers, voorzitter van de werkgroep 75 jaar bevrijding: "Vanwege die zware strijd en de vele slachtoffers leeft de Tweede Wereldoorlog nog steeds bij een groot deel van onze inwoners. Maar ondanks het verdriet leert de Tweede Wereldoorlog ons ook om er zorg voor te dragen dat die offers niet voor niets zijn geweest. Vrijheid moeten wij, jong en oud,  dragen en koesteren."

Programma van en voor inwoners

Het programma waarmee we in onze gemeente herdenken en vieren dat de West-Brabant 75 jaar geleden werd bevrijd, is tot stand gekomen in samenwerking met de Stichting Bevrijding Brabantse Wal (SBBW).

De activiteiten concentreren zich met name in het najaar van 2019 rondom 2 november, de datum waarop Welberg en Steenbergen 75 jaar geleden werden bevrijd. Hieronder een aantal in het oog springende evenementen:

19 september: herdenkingen Luchtoorlog

Op en rond onze gemeente zijn veel geallieerde vliegtuigen neergestort, waaronder op 19 september 1944 het vliegtuig van Guy Gibson en zijn navigator Jim Warwick. Gibson was de meest gedecoreerde Britse militair uit de Tweede Wereldoorlog. Beiden liggen begraven op de begraafplaats in Steenbergen.

21 september: bevrijdingsconcert Total Verruckt

Een avondvullend programma met liedjes, muziek en historische beelden uit de oorlogstijd en de bevrijding. De organisatie van het concert  is in handen van ABS mannenkoor. Met medewerking van The Andrew Darlings, El Passionatos, het Ritmisch Koor Dinteloord, Harmonie St. Caecilia uit Kruisland en vertellers van toneelvereniging A.M. de Jong Toneel uit Nieuw-Vossemeer.

26 oktober: Toertocht historische voertuigen

Een stoet van historische voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog trekt door onze gemeente en passeert betekenisvolle plekken zoals het bevrijdingsmonument en het Klaproosviaduct in Welberg. De toertocht eindigt in Bergen op Zoom waar andere delen van de tocht uit o.a. Woensdrecht samenkomen

2 november: Herdenkingen Welberg

De Stichting Bevrijdingsmonument Welberg ontvangt een grote groep vertegenwoordigers van verschillende Canadese regimenten die Steenbergen en Welberg hebben bevrijd.

Meer informatie

Het volledige en actuele programma terug te vinden op de website en op de facebookpagina van de gemeente. Ook op de website van de Stichting Bevrijding Brabantse Wal, www.bevrijdingbrabantsewal.nl, staat het programma van de gemeente Steenbergen.

Logo werkgroep 75 jaar bevrijding