nieuws en persberichten

Wat gaan we doen in het groen?

Binnen de gemeente Steenbergen streven we naar een groene inrichting van de openbare ruimte met veel beplanting en bomen. We planten bloem- en vruchtdragende heesters die bijdragen aan dit groene beeld en om de biodiversiteit te doen toenemen in onze gemeente. We streven ernaar de beeldkwaliteit van het groen binnen onze gemeente de komende jaren te verbeteren. Ieder jaar vervangen we een deel van het groen.

22 juni 2020 15:00

Actie voor alle geslaagde middelbare scholieren

Actie voor alle geslaagde middelbare scholieren. Heb jij dit jaar het middelbaar onderwijs succesvol afgerond met een diploma? Van harte gefeliciteerd!!!

17 juni 2020 08:00

Steenbergen legt solide basis voor onzekere toekomst

Afgelopen week heeft het college van burgemeester en wethouders twee belangrijke documenten vastgesteld. De jaarstukken 2019 en de perspectiefnota 2021-2024. Met de jaarstukken (jaarrekening en jaarverslag) legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en het huishoudboekje over 2019. De perspectiefnota 2021-2024 kijkt vooruit. Wat zien we op ons af komen, wat willen we bereiken en wat gaat dat betekenen voor het toekomstig huishoudboekje?

09 juni 2020 15:30

Meldpunt Crisiszorg bereikbaar voor alle inwoners van West-Brabant

Inwoners van West-Brabant die zich ernstige zorgen maken over iemand in hun omgeving, kunnen sinds maart terecht bij het Meldpunt Crisiszorg West-Brabant. Het Meldpunt is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar op telefoonnummer 0800-5099. De professionals van het Meldpunt geven advies en kijken samen met de melder wat er gedaan kan worden.

09 juni 2020 11:10

Hulp aan door coronacrisis getroffen ondernemers via aangepaste Tozo 2 regeling

Half maart heeft premier Rutte beloofd om alle ondernemers vanwege de coronacrisis te ondersteunen. Eén van deze ondersteuningsmaatregelingen is de zogenoemde Tozo regeling: de Tijdelijke Overbrugging voor Zelfstandige Ondernemers.

09 juni 2020 08:25