nieuws en persberichten

Start invulling lokaal sportakkoord

Dinsdagavond 11 februari is gestart met de invulling van het Lokaal Sportakkoord! Sportverenigingen, de EHBO vereniging, een aantal dorpsraden, sportcoaches en jongerenwerkers maakten kennis met elkaar en de nieuwe sportformateur Debbie Jans.

12 februari 2020 14:45

“Inwoners verdienen compliment”

Eind 2019 zijn de resultaten bekend geworden van één jaar omgekeerd inzamelen. Inwoners hebben hun gemiddelde hoeveelheid restafval weten terug te brengen tot 150 kilo per persoon. Ter vergelijk: bij de laatste meting in 2015 was die hoeveelheid nog 249 kilogram per inwoner.

10 februari 2020 10:15