Artikel Werkzaamheden Seringenlaan

Maandag 11 maart zijn we begonnen met de werkzaamheden in de Seringenlaan. We gaan de straat herbestraten en grootschalig onderhoud uitvoeren aan de riolering. Later dit jaar gaan we aan de slag met nieuwe beplanting. Dit maakt onderdeel uit van de hele herinrichting van Steenbergen Zuid. De aannemer gaat in verschillende fases aan de slag met het riool en het herbestraten van deze laan.

Drie fases

De Seringenlaan is een straat met veel gebruikers. Het is een uitgangsweg voor de wijk, maar ook zeker een belangrijke toegangsweg voor het aangelegen sportpark. Daarom gaan we niet de gehele straat in 1 keer aanpakken.

We doen dit in drie fases en starten op 11 maart 2019.

  1. Seringenlaan vanaf de Molenweg tot hoofdpoort Sportpark
    Sportpark bereikbaar via omleiding
  2. Straat ter hoogte van hoofdpoort sportpark
    Sportpark bereikbaar via poort op nieuwe parkeerplaats
  3. Vanaf hoofdpoort sportpark tot en met het kruispunt Anjerstraat.
    Sportpark bereikbar via omleiding, parkeren op de nieuwe parkeerplaats met tijdelijke ingang

Tijdens de werkzaamheden streven we ernaar dat het sportpark goed bereikbaar blijft. We werken met omleidingen en maken gebruik van de nieuwe parkeerplaats.

Kom te voet of op de fiets

Woon je dichtbij? Kom te voet of op de fiets! Zo beperken we de overlast voor de wijk. Het zal zeker op zaterdag en zondag wat drukker zijn.

Diomedon en V.V. Steenbergen hebben tijdig hun leden geïnformeerd, volg ons ook op facebook voor de laatste updates over de werkzaamheden.

Seringenlaan