gemeente Steenbergen | Stadspark van Steenbergen

Artikel Stadspark van Steenbergen

De gemeenteraad heeft besloten om alleen groot onderhoud uit te voeren in het Stadspark. De wensen en behoeften van omwonenden en mensen die meegepraat hebben via de parksessies en digitaal via Ikpraatmee hebben we hierin uiteraard zoveel mogelijk meegenomen.

Wat gaan we doen?

Het groot onderhoud houdt in dat het bestaande groen wordt gesnoeid, gekapt en/of gemaaid, de paden worden opgeknapt en de brug over de vijver wordt vervangen. Ook komt er een natuurspeeltuin in het stadspark. De gemeente heeft hiervoor een eerste ontwerp opgesteld. Inwoners en gebruikers van het stadspark konden daar begin januari 2023 over meepraten. Naar aanleiding van deze resultaten wordt een definitief ontwerp opgesteld met als doel om begin dit jaar te starten met de uitvoering van de natuurspeeltuin. 

Resultaat

Wij zijn blij dat zoveel mensen hun betrokkenheid lieten zien bij het Stadspark en wij hopen dat het na het groot onderhoud een nog fijnere plek wordt om te ontspannen, te ontmoeten en te spelen.

Voor vragen of opmerkingen over het groot onderhoud van het stadspark kunt u contact opnemen met Ronald Roelofs via stadspark@gemeente-steenbergen.nl.