gemeente Steenbergen | Stadspark van Steenbergen

Artikel Stadspark van Steenbergen

De gemeenteraad heeft besloten om groot onderhoud uit te voeren in het Stadspark. De wensen en behoeften van omwonenden en mensen die meegepraat hebben via de parksessies en digitaal via Ikpraatmee hebben we hierin uiteraard zoveel mogelijk meegenomen. Zo worden de door iedereen gewenste optionele verlichting tijdens de uitvoering wordt meegenomen in het park. Een mooie co-creatie tussen inwoners en uitvoering.

Wat gaan we doen?

Het groot onderhoud houdt in dat het bestaande groen wordt gesnoeid, gekapt en/of gemaaid, de paden worden opgeknapt en de brug over de vijver wordt vervangen. Ook komt er een natuurspeeltuin in het stadspark. De gemeente heeft hiervoor een eerste ontwerp opgesteld. Inwoners en gebruikers van het stadspark konden daar begin januari 2023 over meepraten. Naar aanleiding van deze resultaten is er een definitief ontwerp opgesteld. Bekijk het onderwerp en lees hier meer over op de website van Ikpraatmee.

Planning

Op 6 juni j.l. is idverde Realisatie gestart met de onderhouds- en herinrichtingswerkzaamheden aan het Stadspark in Steenbergen.
Naast groene aanpassingen aan het park, worden er ook andere werkzaamheden uitgevoerd. De voetgangerspaden worden gerenoveerd, banken en prullenbakken worden vervangen. Plaatselijk beschoeiing wordt vervangen, we plaatsen een voetgangersbrug bij de vijver, de watergang wordt gebaggerd en er worden nieuwe duikers aangebracht zodat er meer doorstroming komt.

Hoe ziet de planning van het project eruit?

  • Fase 1: Tijdens de eerste fase worden de civiele werkzaamheden uitgevoerd en pakt idverde Realisatie, vestiging Roosendaal de ontruimingswerkzaamheden op. We streven erna om het park drie weken open kan zijn tijdens de zomervakantie. Over de exacte data hoort u binnenkort meer.
  • Fase 2: In deze fase voeren we de inrichtingswerkzaamheden uit en worden o.a. de speeltoestellen geplaatst.
  • Fase 3: In deze fase, zo rond oktober/ november, zal de beplanting aangeplant worden.

In september 2023 wordt er ook een nieuwe brug geplaatst en het park wordt goed verlicht met nieuwe openbare verlichting.

Contact

De werkzaamheden zullen een groot gedeelte van het jaar plaatsvinden. Dit zorgt ongetwijfeld voor hinder. Wij zullen er alles aan doen om de hinder te minimaliseren. Tijdens de risicovolle werkzaamheden wordt het Stadspark geheel of gedeeltelijk gesloten om uw veiligheid te borgen. Over de exacte periode ontvangt u te zijner tijd meer informatie.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben tijdens de uitvoering dan staan de medewerkers van idverde Realisatie, vestiging Roosendaal u hierover graag te woord. Om uw veiligheid te bewaken willen wij u vragen niet het werkterrein te betreden en/of onze medewerkers aan te spreken maar telefonisch contact met ons op te nemen via het volgende telefoonnummer: 0165-590090 zodat wij u goed en veilig te woord kunnen staan. Een mail sturen mag ook aan roosendaal@idverde.nl.