Artikel Onderhoud Julianastraat Nieuw-Vossemeer

De gemeente Steenbergen gaat groot onderhoud plegen aan een gedeelte van de Julianastraat. Het gaat hierbij om het gedeelte tussen de Dortmundstraat en de Rode Kruisstraat. We gaan de weg, parkeervakken en de stoep voorzien van nieuwe bestrating en er komen wijzigingen in de inrichting van het gebied.

Onderaan de pagina is een tekening met het eerste ontwerp te zien. Met dit ontwerp maken we de straat veilig en prettig in gebruik. We geven graag uitleg over wat er te zien is op het ontwerp.

Straat

De bestrating wordt gedeeltelijk vernieuwd. Vanaf het kruispunt van de Dortmundstraat tot de drempel in de bocht bij de basisschool komen nieuwe rode betonstraatstenen. Dat zijn dezelfde soort stenen als die nu in het eerste gedeelte van de Julianastraat liggen. De bestrating bij het parkje wordt hergebruikt.

We stellen éénrichtingsverkeer voor motorvoertuigen in van de Dortmundstraat richting de Rode Kruisstraat. Fietsers en bromfietsers kunnen nog wel in twee richtingen door de Julianastraat.

Parkeervakken

De parkeervakken blijven op dezelfde plek, maar worden hoger gelegd. De parkeervakken komen hierdoor op dezelfde hoogte als de voortuinen. Hierdoor sluiten de parkeervakken aan op particuliere inritten en tuinen. De bestrating wordt vernieuwd.

Stoep

De stoepen blijven even breed, maar de tegels worden vervangen voor nieuwe. Daarnaast wordt de stoep bij van de ingang van de basisschool groter. De oude aansluiting van de Kloosterstraat komt bij de stoep voor de ingang. Het gedeelte met planten wordt groter gemaakt.

Reageren

Om vragen te stellen kunt u e-mailen naar ikpraatmee@gemeente-steenbergen.nl. Dit kan tot 29 maart. Na 29 maart beantwoorden we alle vragen en verwerken we de opmerkingen zoveel als mogelijk in het definitieve ontwerp. Het definitieve ontwerp zal te raadplegen zijn op deze pagina.

Herinrichting julianastraat